Tyck till om tyreso.se

Granskning av detaljplan för Granängstorget pågår

Publicerad den: 2017-11-02

Granskning av detaljplanen för Granängstorget pågår till den 28 november. Nu vill vi ha dina åsikter om förslaget!

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Granängstorget. Planområdet är beläget i Bollmora.

Syfte med planen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder intill Granängstorget samt en påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen. Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare.

Granskning mellan 7 – 28 november 2017 

Detaljplanen finns utställd för granskning till den 28 november, för att få in synpunkter från de som berörs av förslaget. De handlingar som hör till detaljplaneförslaget finns tillgängliga på kommunens webbplats; www.tyreso.se/Granangstorget, vid kommunens servicecenter samt på kommunens bibliotek.

Tyck till senast 28 november

Vi vill gärna ha din åsikt om det här förslaget. Senast den 28 november måste ditt yttrande vara kommunen tillhanda. Skicka din skrivelse via e-post till plan@tyreso.se  eller till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Granängstorget".

Efter granskningsperioden görs ett granskningsutlåtande där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Mer information lämnas av:

Max Goldstein, planarkitekt, tel: 08-525 240 53, e-post: max@landskapslaget.se
Jennifer Peel, plankoordinator, tel: 08-578 294 73, e-post: plan@tyreso.se
Läs mer: tyreso.se/Granangstorget


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-11-13

Högermeny