Tyck till om tyreso.se

Granskning av detaljplan för Apelvägen pågår

Publicerad den: 2017-11-02

Granskning av detaljplan för Apelvägen pågår till den 28 november. Nu vill vi ha dina åsikter om förslaget!

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Apelvägen. Planområdet är beläget i Strand.

Syfte med planen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Granskning mellan 7 - 28 novemer 2017

Detaljplanen finns utställd för granskning till den 28 november för att få in synpunkter från de som berörs av förslaget. De handlingar som hör till detaljplaneförslaget finns tillgängliga på kommunens webbplats; www.tyreso.se/apelvagen, vid kommunens servicecenter samt på kommunens bibliotek.

Tyck till senast 28 november

Vi vill gärna ha din åsikt om det här förslaget, Senast den 28 november måste ditt yttrande vara kommunen tillhanda. Skicka din skrivelse via e-post till plan@tyreso.se eller till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81, Tyresö. Uppe namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Apelvägen".

Efter granskningsperioden görs ett granskningsutlåtande där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Mer information lämnas av:

Erik Mejer, planarkitekt, tel:045-5310385 e-post: erik.mejer@sweco.se
Jennifer Peel, plankoordinator, tel: 08-5789473, e-post: plan@tyreso.se


Publicerad av: Jennifer Peel

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny