Tyck till om tyreso.se

Gammal ek på Brevik måste tas ner

Publicerad den: 2018-02-02

Den 6 februari kommer en gammal ek intill korsningen Ällmoravägen/Mokärrsvägen på Brevikshalvön att tas ner. Eken riskerar att falla över vägen och är därför en trafikfara.

Gammal ek på BrevikEken är placerad alldeles intill vägen och riskerar att skada förbipasserande om den faller.

Den gamla eken finns med i riksinventeringen för gamla och grova träd. Trots det är den samlade bedömningen att trädet måste tas ned. Kommunen har låtit en arborist titta på trädet och dessutom scannat stammen. Även länsstyrelsen har gjort samma bedömning och anser att trädet måste tas ner eftersom det utgör en trafikfara.

Tisdagen den 6 februari kommer eken därför att tas ner. På grund av placeringen nära vägen kommer framkomligheten vid Ällmoravägen att begränsas under dagen.


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2018-02-14

Högermeny