Tyck till om tyreso.se

Fastighetsarbeten för Uddby visningsgård

Publicerad den: 2016-06-07

Fastighetsarbeten pågår för Uddby visningsgård. Här kan du läsa om vad som händer på Uddby just nu.

Projekt

  • Nytt fårhus innehållande platser för får, kaniner, grisar, getter och höns. Storleken blir cirka 212 kvm. Ett loft kommer byggas för att kunna användas för publik visning

  • tillbygge av befintlig lösdriftshall med nya hästboxar och utrymme för foder med mera

  • rivning av befintlig loge och befintlig hönsvoljär

  • nya visningshagar för lamm, grisar, getter, kaniner, höns och kalvar.

Tidplan

  • Start vecka 22

  • klart vecka 40, senast 15/10 är det klart för inflyttning av djur.

Säkerhet

  • Entreprenadområdet blir inhägnat under entreprenaden med byggstängsel

  • visningsytan utanför nya fårhuset och lösdriftshallen kommer att vara avskild med gärdesgård mot till exempel maskinhall och häststall.

Tillgänglighet

Gångstråk och byggnader för visning kommer att tillgänglighetsanpassas. 

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Mathias Lindeberg.


Publicerad av: Lollo Ristiluoma

Senast uppdaterad: 2016-06-27

Högermeny

Kontakt

Fastighetsenheten

Fastighetsförvaltare
Mathias Lindeberg
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2