Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för bostäder vid Bäverbäcken

Publicerad den: 2010-08-11

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan och fastighetsplan för Bäverbäcken. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslagen.

Planområdet är beläget i den norra delen av Bollmora mellan Tyresövägen (väg 229) i söder och golfbanan i norr.

Syfte med planen
Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra 7 nya punkthus i fem våningar samt 10 nya lamellhus i tre till fyra våningar med totalt ca 180 lägenheter, med tillhörande parkering och garage. Planförslaget möjliggör även en utveckling av delområdet för golf omfattande tillhörande anläggningar samt kontor, restaurang och handel (ej livsmedel). Samtidigt bereds plats för en framtida eventuell utbyggnad av Tyresövägen samt en gångtunnel under vägen.

Samråd den 24 juni-31 augusti 2010
För att få synpunkter från dig som berörs av planen hålls ett samråd om förslaget mellan den 24 juni-31 augusti. Alla handlingar som hör till förslagen hittar du på kommunens webbplats, på biblioteken och i Servicecenter i kommunhuset, Tyresö C.
Här hittar du alla handlingar

Välkommen med dina synpunkter
Skicka dina synpunkter med brev eller e-post senast 31 augusti. Uppge namn och adress och rubricera brevet eller e-post-meddelandet ”Yttrande över detaljplan för Bäverbäcken” eller ”Yttrande över fastighetsplan Bävern”. Inkomna yttranden kommer att publiceras på kommunens webbplats. Adress: Stadsbyggnadskontoret, Tyresö kommun, 13581 Tyresö. E-post: sbk@tyreso.se.

Mer information
Sara Kopparberg, planchef, tel 070-488 92 60,
e-post sara.kopparberg@tyreso.se.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2010-08-11

Högermeny