Tyck till om tyreso.se

Hjälp oss göra Alby ännu attraktivare!

Publicerad den: 2012-12-18

Attraktiva Alby är ett projekt för att göra Alby naturreservat ännu attraktivare för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. Projektet inleddes med en medborgardialog som resulterat i en utvecklingsplan.

Skylt Alby FriluftsgårdFör att Alby ska bli mer attraktivt och välkomnande föreslås att området får en mer lantlig karaktär och att kulturmiljön ska förstärkas. Bland annat föreslås att asfalterade ytor ska ersättas med grus och att vägarna ska få en mittremsa av gräs som förr i tiden.

Alby har ett stort värde som plats för rekreation och motion. Spår och leder behöver dras om för att de som springer, skidar, cyklar eller rider inte ska behöva krocka. Flera leder behöver också göras tillgängligare för personer i rullstol eller med barnvagn. Alby är också viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv och utvecklingsplanen innehåller förslag på hur Naturskolan och föreningarnas pedagogiska verksamhet kan ges bättre förutsättningar.

Uddby gård med levande lantbruk, kafé och museum är också en väldigt viktig del av Alby. Nu föreslås att öppna upp för fler friluftsentreprenörer. Kanske föreningar eller privata företagare vill ta över en del av skötseln, göra spår, ordna utflykter, hyra ut kanoter, cyklar, skidor eller annat?

Pågående fastighetsarbeten på Alby

Utvecklingsplan 2014-2020

Under 2013 berättade cirka 500 Tyresöbor och andra besökare i Alby, främst via enkäter, hur de nyttjar Alby och vilka förbättringar de skulle vilja se. Du kan läsa mer om resultatet av dialogen via länken Medborgardialog i relaterad information till höger på sidan. Förslagen till åtgärder i Alby naturreservat har gåtts igenom och en omfattande utvecklingsplan för kommande mandatperioder har tagits fram. Förslagen rör följande områden:

 • Natur- och kulturlandskapsvård
 • Övergripande samband
 • Entréer
 • Gårdsmiljöer
 • Synliggör reservatets värden
 • Verksamheter i gård och torp
 • Besöksservice
 • Samordning och personal
 • Aktiviteter
 • Spår och leder
 • Byggnader

Utvecklingsplanen innehåller investeringar för cirka 52 miljoner kronor fram till år 2020. Av dessa är 14,5 miljoner kronor redan avsatta i budgeten för åren 2014-2016. Återstående investeringar fördelas på åren 2017-2020. Drygt 21 miljoner kronor av investeringen avser renovering och ersättning av förfallna fastigheter samt en nybyggnation.

Under 2014 rustas frisbeegolfbanan upp och pulkabacken förbättras. Badet har fått nytt hopptorn och ny brygga och beachvolleyplanen ny sand. Kanotleden har också rustats upp, med nya ramper och ny rastplats med grillmöjlighet.

Vid sidan av projektet Attraktiva Alby planeras också investeringar i ridskoleanläggningen inom området.

Tidplan

Tidsplan Attraktiva Alby

 

Bakgrund till projektet

I Tyresö kommuns kommunplan 2012-2014 finns målet att: ”En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.” Under 2012 genomfördes en förstudie och 2014 presenterades en  utvecklingsplan som beaktas i kommunplanen där investeringsbudgeten fastställs.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-01

Högermeny

Kulturhistoria i Alby

Kulturhistoria i Alby

Tankar om Tyresö

Tankar om Tyresö

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2