Tyck till om tyreso.se

Attraktiva Alby – målbild för projektet har spikats

Publicerad den: 2013-09-30

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har beslutat om en målbild för det fortsatta arbetet med att göra Alby ännu attraktivare. Målbilden är att naturreservatet ska fortsätta att vara ett område främst för friluftsliv, rekreation och fysisk aktivitet.

Skylt Alby FriluftsgårdSedan december 2012 och fram till sista augusti 2013 har Tyresöborna gett över 500 förslag på hur naturreservatet och friluftsområdet Alby kan göras attraktivare. Många förslag rör skyltning, skidspår, bad- och lekplatsen, caféernas öppettider, utegymmet och motionsspåren. Området värdesätts för den vackra naturen, lugnet och för de pedagogiska inslagen.

För att arbetet med att värdera vilka förslag som ska genomföras behövde politikerna att ta ställning till ett antal frågor. Dessa beslut blir vägledande i det fortsatta arbetet:

  • Uddby gård ska vara ett jordbruk och visningsgård. Det innebär att förslag att flytta ridskolan från Fårdala inte kan genomföras.
  • Nya byggnader kan, enligt reservatsföreskrifterna, endast uppföras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Det innebär att förslag på byggnader vid Albysjön inte kan genomföras.
  • Skidspåren ska förbättras genom att "omkörningssträckor" anläggs där så möjligt. Omdragningar och förlängning kan också bli aktuellt. Däremot kan det inte ordnas med dubbla anlagda skidspår alternativt skidspår och yta för fri teknik. Det skulle nämligen kräva iordninggjord mark till en bredd av 3-6 meter, vilket skulle göra för stora ingrepp och vara svårt att inrymma i miljön.
  • Mountainbike-banor kan prövas vid den gamla skidbacken – många har haft önskemål kring detta. Ingen större camping anläggs, men enligt föreskrifterna är övernattning tillåten på anvisad plats

Läs om utförande-delen av projektet
 

Picknick med sjöutsikt i Alby


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-01

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Översiktsplanerare, chef för översiktsplaneringsenheten
Carolina Fintling Rue
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2