Tyck till om tyreso.se

Aktuell snöröjningsinformation

Publicerad den: 2017-01-07

Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall upphört.

Observera när ett område eller en gata har städdag, flytta på bilarna så att vi kommer åt att snöröja ordentligt. 

 

Våra vanligaste frågor om snöröjning

 • Vilka vägar prioriteras?

  Chaufförerna kör efter en fastställd prioriteringslista. När det är mycket att göra prioriteras huvudgator (vägar med busstrafik), branta backar samt gång- och cykelvägar i centrumområdena. Sist i prioriteringsordning vid mycket rikligt snöfall är tvärgator och villagator.

  Kommunen plogar i första hand

  • Bussvägar
  • Genomfartsvägar
  • Gång- och cykelvägar i centrumområdena.
 • När sandar och saltar man?

  Saltar gör vi i endast på bussgator, regionala gång- och cykelvägar samt på utsatta ställen. Vid temperaturer under minus 9 grader används inte salt, då sandar vi. I övrig halkbekämpning och på övriga vägar (lokalgator) använder vi bergflis. Branta backar och korsningar prioriteras.

 • När påbörjas snöröjningen?

  Vilka insatser som görs baseras på vädret samt prognoser från meteorologer på SMHI, som vi har kontinuerlig kontakt med. Vägar och gångbanor snöröjs vid 5 centimeters snödjup. Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett (normalt) snöfall upphört. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning hela tiden.

 • Vem ansvarar för vägarna där jag bor?

  • Trafikverket ansvarar för Gudöbroleden samt Tyresövägen fram till rondellen vid Bollmora allé.
  • Vägföreningarna i Tyresö anlitar kommunen.
  • Bostadsrättsföreningar och hyresrättsbolag sköter sina egna områden.
  • Stockholms stad sköter Skrubba Malmväg samt vägarna i Skrubba industriområde.

   

  I flera av våra områden i Tyresö har vi två eller fler aktörer som arbetar med vägunderhållet. Vi har tagit fram kartor över fyra områden:

  Alléplan

  Farmarstigen

  Strandtorget

  Krusboda

 

Fler frågor och svar om snöröjningen 

Läs vår broschyr om hur vi snöröjer och halkbekämpar i Tyresö.

 

 

 


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2018-02-14