Tyck till om tyreso.se

Nära 500 hyresrätter byggs i centrum

Publicerad den: 2015-01-09

De nya hyreshusen består till stor del av ettor och tvåor. Dessutom inför Tyresö Bostäder ett koncept med ungdomslägenheter. På sikt blir det över 100 lägenheter som bara hyrs ut till ungdomar mellan 18 och 24 år.

Strabag störreEtapp 1 av Norra Tyresö Centrum omfattar ett 16-våningshus och ett kvarter med lägre hus. Här kommer Strabag (bilden) och Småa bygga bostadshus som inrymmer kommersiella lokaler i bottenplanet, typiskt för den stadsstruktur som Norra Tyresö Centrum kommer att få.

Botryggs bidrag etapp 1Det blir Botrygg som får bygga det nya 16-våningshuset i Norra Tyresö Centrum, etapp 1. Det är arkitektfirman Semrén+Månsson som ritat huset som kommer att inrymma 58 ettor, 36 tvåor, 23 treor och två fyrarummare.

– Vi är väldigt nöjda med att så många välrenommerade arkitektfirmor och byggherrar deltog i markanvisningstävlingen. Alla bidrag höll en mycket hög ambitionsnivå, de förstod vad vi önskade och en del har till och med överträffat våra högt ställda kvalitetskrav, säger stadsbyggnadschef Sara Kopparberg. Hon lovar att kommunen ska gå i bräschen och hålla samma höga standard på de allmänna ytorna.

Fokus på hållbar stadsutveckling

Målet för den nya stadsdelen Tyresö Norra Centrum är tydligt: hela Tyresö centrum ska bli en mer attraktiv mötesplats, ett offentligt rum med urbana kvali­teter, en plats att vistas och trivas på.

Ekonomin eller maximal byggyta har därför inte varit det avgörande när bidragen utvärderades. Stor vikt har lagts vid hur väl förslaget tar hänsyn till närmiljön och bidrar till hela stadsdelens bästa. Ett annat val av höghus hade exempelvis kunnat ge mer än dubbelt så hög exploateringsintäkt, det vinnande förslaget bjöd cirka 17, 6 miljoner kronor.

– Det är bra för Tyresö att stora centrumomvandlingen nu blir verklighet och att vi valt vinnare för etapp 1. Att vi redan i första etappen bygger så många hyresrätter är extra roligt, vi vill ha varierade upplåtelseformer. Nu ska det bli spännande att fortsätta arbetet med att bygga ett nytt och modernt Tyresö och ersätta 60-talsbetongen, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M).

Etapp 1 omfattar också ett kvarter med bostadsrätter och kommersiella lokaler. Dessa blir fem–sex våningar höga med kommersiella lokaler i bottenvåningen och därmed mer typiska för den karaktär som den nya stadskärnan kommer att få.

Det kommer dock dröja tre till fyra år innan de nya husen står inflyttningsklara. Först måste detaljplanen vinna laga kraft, nya gator anläggas och alla ledningar, såsom vatten och avlopp, el med mera dras.

Norra Tyresö Centrums webbplats

Fler nya hus med små hyresrätter

Redan nästa år startar däremot bygget av kvarteret Pluto på Njupkärrsvägen där Byggvesta vann en tävling som gick ut på att bygga bra boende för unga. Tre huskroppar som kommer att rymma 76 lägenheter börjar byggas i februari och blir inflyttningsklara i början av 2016.

Lägenheterna är kompakta tvåor och treor. De senare är utformade för att man ska kunna bo två kompisar tillsammans. Byggvesta har en egen bostadskö som det är fritt att ställa sig i.

Tyresö Bostäder kommer även att bygga cirka 200 hyreslägen­heter i kvarter Hasselbacken i centrala Tyresö med start under 2015. Och, som en del av Tyresö Trädgårdar, planerar Wallenstam att bygga cirka 100 hyresrätter som ett komplement till kvarteret med bostadsrätter.

Hundra ungdomslägenheter hos Tyresö Bostäder

Tyresö Bostäder har pekat ut ett hundratal lägenheter som ungdomslägenheter och det kan bli fler. Det är ettor om max 40 kvadratmeter och med en förhållandevis låg hyra.

De flesta är inte lediga än, men vartefter de blir det ska de hyras ut till ungdomar mellan 18 och 24 år. De kommer att få bo i lägen­heterna i högst tio år och har inte rätt att använda dem som bytes­objekt.

Å andra sidan behåller de sin köplats i Tyresö Bostäder och eftersom kötiden idag är cirka sju år, har de god chans att få flytta till en lägenhet med fast kontrakt efter att "ungdomsåren" är slut.

Tyresö bostäders webbplats


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-03-10

Högermeny