Tyck till om tyreso.se

Nyheter Boende och miljö

 

 • 14 februari 2018 Stadsplanering

  Längre handläggningstider för bygglov

  På grund av personalbrist kommer bygglovenheten tyvärr att få längre handläggningstider än planerat under våren. Vi ber därför om förståelse för att det kan ta lite längre tid än vanligt att få ett besked.

 • 07 februari 2018

  VA- och renhållningsbroschyr 2018

  I år skickar vi inte ut vår VA- och renhållningsbroschyr, hämta den i kommunens Servicecenter eller beställ under e-tjänster.

 • 06 februari 2018 Stadsplanering

  Granskning av detaljplan för förskola vid Akvarievägen pågår

  Nu pågår granskning av detaljplanen för förskola vid Akvarievägen. Senast den 27 februari 2018 är du välkommen med dina synpunkter!

 • 05 februari 2018 Miljö

  Fiskpinnependla med ditt matavfall

  Väljer du att fiskpinnependla, åka på en äppelskruttsresa eller åka kaffesumpsbuss? Under vecka 6 och 7 är den regionala matavfallskampanjen igång igen för att få fler att börja sortera ut sitt matavfall.

 • 02 februari 2018

  Gammal ek på Brevik måste tas ner

  Nästa vecka, den 6 februari, kommer en gammal ek intill korsningen Ällmoravägen/Mokärrsvägen på Brevikshalvön att tas ner. Eken riskerar att falla över vägen och är därför en trafikfara.

 • 22 januari 2018

  Nattarbeten med provisorisk väg vid Petterboda

  Med start på onsdag, den 31 januari, kommer trafiken att ledas via en provisorisk väg efter Petterbodarondellen i riktning mot Brevik. Under natten mot onsdag den 31 januari kommer därför nattarbeten att utföra

 • 15 januari 2018

  Sprängningar vid Bollmora allé

  Under vecka 3-8 kommer det att pågå sprängningsarbete vid bygget av det som kallas Järnet 7, vid norra delen av Bollmora allé. Trafiken kommer att stoppas kort just när sprängningarna sker.

 • 11 januari 2018 Miljö

  Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

  Vi har halverat varuleveranserna till de kommunala verksamheterna. Koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar har därmed minskats med 70 procent! Detta framkommer i en färsk rapport.

 • 30 december 2017

  Ny pumpstation anläggs i Fornuddsparken

  Vi anlägger en ny pumpstation på Fornuddsvägen 61 (vid scoutstugan). Efter att den nya stationen driftsatts rivs den gamla pumpstationen våren 2018.

 • 20 december 2017 Service

  Har du frågor om busstrafiken?

  Det kommer många frågor om förändringar i busstrafiken. Det är SL som ansvarar för den, så du får vända dig dit. Kommunen protesterade mot försämringarna redan i våras, här kan du läsa om skrivelsen till SL.

 • 18 december 2017

  Förhindra stopp i avloppet med Miljötratten!

  Nu är julen här med mycket matlagning. Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett, utan kladd och otrevlig lukt. Hämta din tratt i Servicecenter eller på kretsloppscentralen

 • 18 december 2017

  Öppettider och renhållning under helgerna

  I samband med helgerna har Servicecenter, kretsloppscentralen, biblioteken och andra kommunala verksamheter ändrade öppettider. Även vissa hämtningar av hushålls- och matavfall sker på annan dag än ordinarie.

 • 11 december 2017

  Petterboda: Körfält stängs av nattetid

  Under tre nätter denna vecka, 12-14 december, kommer ett körfält i anslutning till Petterbodarondellen att stängas av på grund av vägarbeten. Arbetena kommer dessutom att medföra en del buller

 • 11 december 2017 Trafik

  Aktuell snöröjningsinformation

  Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall upphört.

 • 05 december 2017

  Ny VA-taxa från 1 januari 2018

  Från årsskiftet ändras avgifterna för vatten och avlopp. Nya dagvattenavgifter införs och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader förändras. Hur påverkar det dig?

 • 04 december 2017

  Ny VA-taxa från 1 januari 2018

  Från årsskiftet ändras avgifterna för vatten och avlopp. Nya dagvattenavgifter införs och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader förändras. Dessutom höjs avgifterna på grund av ökade kostnader hos Stockholm Vatten och Avfall AB.

 • Prenumerera
  1  2  3  4  5  Nästa »

Högermeny