Tyck till om tyreso.se

Nyheter Boende och miljö

 

 • 16 oktober 2017 Stadsplanering

  Samråd över detaljplan för Upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg

  Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av detaljplan 199, för fastigheten Bollmora 2:1 med förenklat standardförfarande.

 • 09 oktober 2017

  Vägarbeten på gång som påverkar avfallstömningen

  Vägarbeten begränsar framkomligheten för våra avfallsfordon och kan innebära att du behöver placera ditt kärl på annan plats inför tömning. Läs om kommande arbeten och vad du bör tänka på.

 • 04 oktober 2017

  Pågående parkarbeten

  Vi slår våra sådda blomsterängar så att de fröar av sig ordentligt inför nästa års blomning samt byter ut de träd i stadsparken som inte har etablerat sig.

 • 25 september 2017

  Cykeldagar för minskade köer på Tyresövägen

  Gång- och cykeltunnel ska byggas och farthinder ska tas bort. Tyresö kommun jobbar dock med mer än bara fysiska åtgärder för att minska köerna på Tyresövägen. Under vecka 38 arrangerades bland annat cykeldagar på Strandskolan och Tyresö skola.

 • 25 september 2017

  Skapa baconbränsle av ditt matavfall

  Väljer du att pastapendla, åka på en rotfruktsresa eller köra bilen på baconbränsle? Vecka 39 och 40 är den regionala matavfallskampanjen igång, för att få fler att börja sortera ut sitt matavfall.

 • 22 september 2017

  Söndagsöppet på kretsloppscentralen

  Under fyra veckor i oktober har kretsloppscentralen i Petterboda söndagsöppet, med start söndagen den 1 oktober kl 9-14.

 • 19 september 2017

  Ny pumpstation anläggs i Fornuddsparken

  Vi anlägger en ny pumpstation på Fornuddsvägen 61 (vid scoutstugan). Går allt enligt tidplan så arbetet klart under november. Efter att den nya stationen driftsatts rivs den gamla pumpstationen våren 2018.

 • 14 september 2017

  Vägarbete på Långsjövägen och Lidvägen

  Vattenfall förstärker elnätet och delar av Långsjövägen är tidvis avstängd. Buss 820 kör Kärrvägen rakt fram och trafikerar inte Långsjövägen och Skältsätra. Bussen går åter enligt tidtabell den 16 oktober.

 • 12 september 2017

  Spara 3 minuter

  Spara 3 minuter med att åka Skrubba malmväg och Tyresövägen istället för att åka Bollmoravägen genom centrum, när du ska mellan östra Tyresö och Trollbäcken. Det blir många timmar på ett år.

 • 11 september 2017 Service

  VA-anläggningsavgift för Attefallshus

  Det kostar pengar att ansluta sitt Attefallshus till kommunens VA-nät – om huset ska tjäna som en extra bostad. Just nu informerar kommunen berörda husägare om denna kostnad.

 • 31 augusti 2017

  Nu inleder vi arbetet vid Petterboda

  Arbetet med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen har försenats på grund av att upphandlingen överklagades. Nu är äntligen arbetet redo att inledas. Först ut är bygget av gång- och cykeltunneln under Tyresövägen.

 • 30 augusti 2017

  Nyheter kring din avfallshantering

  I höst sker vissa förändringar i avfallshanteringen i Tyresö. Förändringarna beror på att ett ny avtalsperiod träder ikraft. Avtalen är upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling och innebär denna gång, inte byte av avfallsentreprenörer.

 • 21 augusti 2017

  Vägarbeten med gång- och cykelbana på Skogsängsvägen

  Arbetet med att anlägga en dubbelriktad gång- och cykelbana på Skogsängsvägen mellan Lindalsvägen och Njupkärrsvägen startade vecka 34 och pågår under hela hösten.

 • 14 augusti 2017

  Busshållplatsen Töresjövägen borttagen

  Den 21 augusti tog SL bort hållplatsen Töresjövägen på Njupkärrsvägen, i riktning mot Tyresö Centrum. Resenärerna hänvisas i stället till andra hållplatser.

 • 07 augusti 2017

  Eldningsförbud i länet hävt

  Den femte augusti beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att häva eldningsförbudet som rått sedan den 14 juli.

 • 10 juli 2017

  Stora Coop i centrum – nytt utlämningsställe för matavfallspåsar

  Nu kan du som sorterar ut ditt matavfall även hämta ut fler matavfallspåsar på Stora Coop i Tyresö centrum. Passa på att hämta ut fler påsar samtidigt som du är och handlar i Tyresö centrum.

 • Prenumerera
  1  2  3  4  5  Nästa »

Högermeny