Tyck till om tyreso.se

Nyheter Boende och miljö

 

 • 18 december 2017

  Förhindra stopp i avloppet med Miljötratten!

  Nu är julen här med mycket matlagning. Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett, utan kladd och otrevlig lukt. Hämta din tratt i Servicecenter eller på kretsloppscentralen

 • 11 december 2017

  Petterboda: Körfält stängs av nattetid

  Under tre nätter denna vecka, 12-14 december, kommer ett körfält i anslutning till Petterbodarondellen att stängas av på grund av vägarbeten. Arbetena kommer dessutom att medföra en del buller

 • 11 december 2017 Trafik

  Aktuell snöröjningsinformation

  Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett normalt snöfall upphört.

 • 05 december 2017

  Ny VA-taxa från 1 januari 2018

  Från årsskiftet ändras avgifterna för vatten och avlopp. Nya dagvattenavgifter införs och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader förändras. Hur påverkar det dig?

 • 05 december 2017

  Återvinn julen!

  Under december shoppar vi som aldrig förr och ju fler klappar, desto större mängd papper och förpackningar som ska tas om hand och återvinnas.

 • 05 december 2017 Stadsplanering

  Samråd: Kvarter 16 Norra Tyresö Centrum – pågår till 9/1

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarter 16 inom Norra Tyresö Centrum. Planen är utställd för samråd under tiden 5 december 2017 – 9 januari 2018.

 • 04 december 2017

  Ny VA-taxa från 1 januari 2018

  Från årsskiftet ändras avgifterna för vatten och avlopp. Nya dagvattenavgifter införs och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader förändras. Dessutom höjs avgifterna på grund av ökade kostnader hos Stockholm Vatten och Avfall AB.

 • 30 november 2017

  Petterboda: Busshållplats flyttas tillfälligt

  Måndagen den 4 december kommer busshållplatsen vid Petterbodarondellen i riktning mot Östra Tyresö att flyttas tillfälligt. Det beror på bygget av gång- och cykeltunneln under Tyresövägen.

 • 29 november 2017

  Tyresö pratade hållbarhetsmål på webbinarium

  Först i Sverige med att ta hänsyn till FN:s senaste hållbarhetsmål i en översiktsplan. Då fick Tyresö kommun chansen att berätta mer om sitt arbete i ett webbinarium som arrangerades av Sveriges ekokommuner.

 • 24 november 2017 Trafik

  Uppesittarkväll ger svar

  Varje år strömmar tusentals ­frågor och synpunkter om gator och trafik in från Tyresöbor till Tyresö kommun. För att få tid till att ge bra svar till alla, har miljö- och trafikavdelningen börjat med uppesittarkvällar.

 • 21 november 2017

  Sprängningar stoppar trafiken på Tyresövägen

  Under vecka 47 påbörjas sprängarbeten vid Petterboda. Vid sprängningarna, som genomförs tre gånger under dagen, kommer trafiken att stängas av tillfälligt.

 • 21 november 2017

  Dubbla vinster med lokal masshantering

  En vinst – både för ekonomi och miljö. Hur restmaterial från byggen hanteras är en viktig framtidsfråga för Tyresö som går i täten bland landets kommuner när det gäller lokal masshantering.

 • 21 november 2017 Trafik

  Snösäsongen har kommit!

  Vägar och gångbanor snöröjs vid 5 centimeters snödjup. Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett (normalt) snöfall upphört.

 • 08 november 2017 Miljö

  Stefan och Micke: Vad gör ni i min trädgård?

  Vi träffade Stefan Andersson och Michael Carlsson på kommunens VA-avdelning. De är just nu ute och kontrollerar Tyresös fastigheters inkopplingar mot det kommunala VA-nätet.

 • 02 november 2017

  Tyresös kostnader för VA och avfallshantering

  Undrar du varför Tyresö har höga avgifter för VA och avfallshantering i jämförelse med Stockholm?

 • 02 november 2017 Stadsplanering

  Ska du installera eller ändra din eldstad?

  Om du ska installera eller ändra en eldstad måste du anmäla detta till kommunen. Detta är ett krav, eftersom en felaktigt installerad eller ändrad eldstad kan ge ökad brandrisk.

 • Prenumerera
  1  2  3  4  5  Nästa »

Högermeny