Tyck till om tyreso.se

Vildsvin

Plocka upp ekollon, undvik tjärade staket (vildsvin älskar tjära). Elstängsel är dock enda garantin för att hålla vildsvin borta.

Vildsvin

Spridning
Det finns anledning för oss kommuninnevånare att vara förberedda på vildsvinens utbredning. Att ha en mindre stam som kan hållas under kontroll ligger naturligtvis inom ramen för kommunens policy om mångfald. I skogsterräng gör vildsvinet stor nytta med sitt bökande, men det lär bli mindre uppskattat av fastighetsägare. Områden som kan hysa en mindre stam av vildsvin är våra reservat. Albyreservatet är det mest lämpade med tanke på skydd och inte minst tillgången på föda som exempelvis ekollon.

Vildsvin

Ha din hund kopplad
Vildsvin är mycket skygga, så du behöver inte att vara orolig vid skogspromenader, inte ens med en hund i koppel. Men lösspringande hundar kan utsättas för anfall från vildsvin, det gäller första hand från en sugga (hondjur) med kultingar. Det finns all anledning att hålla sin hund i koppel, vilket redan nu är vad som gäller i Tyresö. 

Hjälp
Har du problem med vildsvin så kontakta kommunens viltvårdare, så kommer de ut och sätter upp burar. Kommunen har två fällor där suggor och kultingar kan fångas in.

Vildsvin

Fakta

  • Handjuret kallas galt och kan väga upp till 225 kilo.

  • Hondjuret kallas sugga och väger oftast under 140 kilo.

  • En sugga som inte fått kultingar kallas gylt. 

  • Vildsvinet kan uppnå en ålder av cirka 30 år.

  • Vildsvinet har en ganska dålig syn. Men den har god hörsel och ett mycket utvecklat luktsinne.

  • Det är ett flockdjur, där de största flockarna utgörs av suggor med ungdjur.

  • Parningstiden för vildsvinet ligger mellan oktober och januari.

  • En sugga kan få upp till 8 – 9 kultingar. Om omständigheterna är goda för vildsvinen kan en sugga få två kullar per år. 

  • Vildsvinen är i regel nattaktivt, och uppsöker dagtid tätare vegetation, typ buskage och vassar.

  • Vildsvinet är allätare, den huvudsakliga födan utgörs av vegetabilier, men även smådjur upp till rådjurskids storlek samt as kan förekomma på menyn.

Läs förvaltningsplanen för vildsvin i Stockholms län


Publicerad av: Stefan Barthelson

Senast uppdaterad: 2017-03-16

Högermeny

Information

Information

Viltvårdare

08-578 292 61
Alla dagar 07.00-20.00
Övrig tid lämna meddelande.
Om akut ring alltid polisen.

e-post: viltvard@tyreso.se