Tyck till om tyreso.se

Frågor och svar om varg

Jag tror att jag har sett en varg, vad ska jag göra?
Rapportera gärna din observation på hemsidan www.rovobs.se. Om du tog en bild eller filmade vargen så kan du skicka den till e-postadressen rovdjur.stockholm@lansstyrelsen.se

Varför skjuter ni inte vargen?
Vargen är strikt skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Länsstyrelsen kan trots detta besluta om skyddsjakt om vissa kriterier är uppfyllda. Det kan exempelvis vara för att förhindra allvarlig skada på egendom. Det kan även vara av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. Det krävs starka skäl för att besluta om skyddsjakt på en varg. Länsstyrelsen har fått in en begäran om skyddsjakt på vargtiken som uppehåller sig på Södertörn och utreder om det finns tillräckliga skäl för skyddsjakt.

Vågar jag låta mina barn leka utomhus?
Vargen är ett vilt djur som man ska ha respekt för, precis som man ska ha med alla vilda djur. Man bör ha uppsikt över sina barn och gärna informera dem om hur man kan bete sig om de mot förmodan skulle möta en varg, i den mån de har förståelse. Barnet ska inte gå fram till ett vilt djur utan bör ropa på en vuxen. Man kan prata med sitt barn på samma sätt som man gör om man bor vid en trafikerad väg eller om det finns något annat närgånget vilt djur i området. Det förekommer ju att exempelvis älgar och rådjur befinner sig i tätbebyggt området och på tomter.

Kan jag gå ut med hunden?
Rådet är att alltid ha hunden kopplad. Genom att ha hunden nära en människa bedöms risken för angrepp vara minimal.

Kan jag släppa ut katten?
Om du är orolig, och bor i ett område där varg observerats senaste tiden, kan du hålla katten inne eller under uppsikt. Risken att din katt tas av varg är liten, men risken finns. Precis som risken att katten blir överkörd av en bil, kommer i slagsmål med andra katter eller tas av annat rovdjur som räv.

Vad roligt att det kommit varg till Tyresö. Kan jag göra något för att hjälpa den? Vad gör kommunen för att hjälpa den?
Man hjälper bäst vargen genom att lämna den ifred och inte söka upp den. Man får inte heller lägga ut mat till vargen. Skulle du mot förmodan möta vargen bör du försöka skrämma bort den.

Vad gör jag om jag möter en varg?
Att få se en varg är ovanligt men om du möter en varg som inte vänder om och du upplever situationen som obehaglig ska du skrämma vargen. Gör dig stor och väsnas och gå eller spring mot vargen. Du kan även kasta något mot vargen. Spring inte från vargen, det kan trigga jaktinstinkten. Är det en akut och farlig situation, ring 112.


Publicerad av: paulina.nystrom@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-24

Högermeny

Information

Information

Viltvårdare

08-578 292 61
Alla dagar 07.00-20.00
Övrig tid lämna meddelande.
Om akut ring alltid polisen.

e-post: viltvard@tyreso.se