Tyck till om tyreso.se

Viltvård och skyddsjakt

Huvudbild

Kommunens viltvårdare söker med spårhund efter skadat vilt.

 

Enligt lag måste en sammanstötning mellan motorfordon och bland annat älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat.

Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, avskjutningen utförs av kommunens viltvårdare.

Kommunens viltvårdare

Skyddsjakten i Tyresö sköts av sju viltvårdare, de ska alltid kunna visa legitimation och bär normalt en väst med texten "Viltvårdare". De hjälper till att hålla nere antalet djur som kan orsaka skada på egendom, exempelvis grävlingar som underminerar husgrunder. Viltvårdare skrämmer bort eller avlivar djur som beter sig aggressivt och avlivar skadade djur. Viltvårdarna håller också ner viltstammen av större fyrfota djur bland annat för att minska risken för trafikolyckor. De hjälper även till exempel rådjur som fastnat i grind eller staket eller kanske fallit i en vattenfylld pool. Viltvårdarna har samarbete med med kringliggande jaktvårdsområden i Vissvass, Åva, Tyresta och Haninge.

Skyddsjakt

Avskjutning sker endast i de fall där det anses absolut nödvändigt och är att betrakta som skyddsjakt, detta sköts av kommunens viltvårdare.  Normalt sker avskjutning under gällande jakttider för viltet ifråga, men vi har möjlighet att i akuta fall kunna utföra avskjutning även andra tidpunkter. Blankett för önskan om avskjutning finns på på sidorna under respektive djur.

Ansökan om avskjutning (word)

Ansökan om avskjutning (pdf)

Dovhjort

Dovhjorten har funnits i Tyresö sporadiskt tidigare, men har blivit vanligare. Den finns framförallt i områdena kring Öringe, Gamla Tyresö, Gimmersta samt en bit ut på Brevikshalvön.

Grävling

Grävlingen är mycket vanligare än man tror. Normalt har vi inget obehag av den, men tyvärr har den en ovana att bosätta sig under uthus och andra byggnader, till och med under bostadshuset om det har torpargrund.

Rådjur

Att rådjuren gärna tar för sig i trädgårdarna är ingen hemlighet. Att någon växt försvinner måste man kunna tåla då man valt att leva utanför storstaden, men ibland kan det bli så att de enbart lever på det som planteras på tomter.

Räv

Man ska inte mata ungrävar som just lämnat grytet och sökt sig till människans närhet. Det är lätt att falla för den söta rävungen och att slänga till den en bit av kakan eller smörgåsen man just äter. Vilt ska vara vilt, att mata rävens ungar slutar bara med tråkigheter och att jaktvårdaren blir tvungen att avliva dem.

Varg

Tror du att du sett en varg?
Läs mer om vad du ska göra och hur du ska agera här.

Vildsvin

Det finns anledning för oss kommuninnevånare att vara förberedda på vildsvinens utbredning. Att ha en mindre stam som kan hållas under kontroll ligger naturligtvis inom ramen för kommunens policy om mångfald. 

Älg

Det är i första hand hörsel och luktsinnet som styr älgens beteenden, synen är inte speciellt utvecklad. I bland kommer de in i trädgården, oftast när äppelträden bär frukt. Plocka upp fallfrukten och ta vara på övrig frukt då den är mogen. Frukt som inte används läggs med fördel i komposten.

Frivilligorganisationen som hjälper skadade djur

Lilla vilthuset  
Hjälper bland annat till med Hare, Igelkott, Ekorre, Tornseglare, Småfåglar, Hackspettsarter, Kråkfåglar, Fladdermöss, Ring- och skogsduvor samt Ugglor.

Viltakuten       
Hjälper dig med kontaktuppgifter om vart du vänder dig med frågor om bland annat skadad eller övergiven fågel, fladdermus, ekorre, hare, igelkott, säl, grävling, bäver, mink, utter, reptiler och storvilt.

Stockholms Viltfågel Rehab 
Tar emot och rehabiliterar alla rehabiliteringsbara vilda fåglar oavsett storlek och art.

Svenska Djurambulansen 
Hjälper bland annat till med fåglar, svanar, katter, hundar och ankor.


Publicerad av: Stefan Barthelson

Senast uppdaterad: 2017-12-29

Högermeny

Information

Information

Viltvårdare

08-578 292 61
Alla dagar 07.00-20.00
Övrig tid lämna meddelande.
Om akut ring alltid polisen.

e-post: viltvard@tyreso.se