Tyck till om tyreso.se

Viltvård och skyddsjakt

Huvudbild

Kommunens viltvårdare söker med spårhund efter skadat vilt.

 

Enligt lag måste en sammanstötning mellan motorfordon och bland annat älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat.

Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, avskjutningen utförs av kommunens viltvårdare.

Mata aldrig vilda djur!
Plocka upp fallfrukt, det kan annars locka dit de flesta djur.

 

Våra vilda grannar

 • Viktigt om olyckan är framme!

  Våra viltvårdare får varje år påringningar från polis och allmänhet med begäran om hjälp efter påkörning av vilt på våra vägar. Det handlar om ett 50-tal fall per år. Främst är det rådjur som blivit påkört.
  Läs om faran med vilt i trafiken och vad du gör om olyckan är framme

  Enligt lag måste en sammanstötning mellan motorfordon och bland annat älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. 

 • Skyddsjakt

  Avskjutning sker endast i de fall där det anses absolut nödvändigt och är att betrakta som skyddsjakt, detta sköts av kommunens viltvårdare.  Normalt sker avskjutning under gällande jakttider för viltet ifråga, men vi har möjlighet att i akuta fall kunna utföra avskjutning även andra tidpunkter. Blankett för önskan om avskjutning finns på på sidorna under respektive djur.

  Ansökan om avskjutning (word)

  Ansökan om avskjutning (pdf)

 • Dött, påkört eller skadat vilt

  Polisen hjälper även till med spårning av dessa. Vid alla akuta situationer kontakta alltid polisen! 

 • Hundar i naturen

  Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars - 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även en fredlig liten sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. I skyddade områden, som nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att bevara viktiga natur- och kulturvärden. I naturreservaten inom Tyresö kommun och i Tyresta nationalpark gäller att hundar ska vara kopplade vid besök

 • Viltvårdare

  Skyddsjakten i Tyresö sköts av sju viltvårdare, de ska alltid kunna visa legitimation och bär normalt en väst med texten "Viltvårdare". De hjälper till att hålla nere antalet djur som kan orsaka skada på egendom, exempelvis grävlingar som underminerar husgrunder. Viltvårdare skrämmer bort eller avlivar djur som beter sig aggressivt och avlivar skadade djur. Viltvårdarna håller också ner viltstammen av större fyrfota djur bland annat för att minska risken för trafikolyckor. De hjälper även till exempel rådjur som fastnat i grind eller staket eller kanske fallit i en vattenfylld pool. 

  Viltvårdarna har samarbete med med kringliggande jaktvårdsområden i Vissvass, Åva, Tyresta och Haninge. Vill du komma i kontakt med våra viltvårdare, se kontaktuppgifter. 

 • Dovhjort

  Dovhjorten har funnits i Tyresö sporadiskt tidigare, men har blivit vanligare. Den finns framförallt i områdena kring Öringe, Gamla Tyresö, Gimmersta samt en bit ut på Brevikshalvön.
  Läs om Dovhjorten

 • Fågel, orm, grävling och bäver

  Natur och vatten omger Tyresö, därför är möjligheten att uppleva vilda djur och fåglar stor. Men under vissa omständigheter kan dock fågelliv eller annat viltbesök upplevas obehagligt.
  Läs mer om fåglar, ormar, grävlingar och bäver

 • Grävling

  Grävlingen är mycket vanligare än man tror. Normalt har vi inget obehag av den, men tyvärr har den en ovana att bosätta sig under uthus och andra byggnader, till och med under bostadshuset om det har torpargrund.
  Läs om grävlingen

 • Rådjur

  Att rådjuren gärna tar för sig i trädgårdarna är ingen hemlighet. Att någon växt försvinner måste man kunna tåla då man valt att leva utanför storstaden, men ibland kan det bli så att de enbart lever på det som planteras på tomter.
  Läs om rådjur

 • Räv

  Man ska inte mata ungrävar som just lämnat grytet och sökt sig till människans närhet. Det är lätt att falla för den söta rävungen och att slänga till den en bit av kakan eller smörgåsen man just äter. Vilt ska vara vilt, att mata rävens ungar slutar bara med tråkigheter och att jaktvårdaren blir tvungen att avliva dem.
  Läs om räven

 • Skadedjur

  Skadedjur och ohyra som vägglöss, kackerlackor och råttor har blivit allt vanligare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en fastighet är fri från skadedjur. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan kräva att fastighetsägaren kontrollerar sina fastigheter och sanerar dem från skadedjur.
  Läs om skadedjur

 • Vildsvin

  Det finns anledning för oss kommuninnevånare att vara förberedda på vildsvinens utbredning. Att ha en mindre stam som kan hållas under kontroll ligger naturligtvis inom ramen för kommunens policy om mångfald. I skogsterräng gör vildsvinet stor nytta med sitt bökande, men det lär bli mindre uppskattat av fastighetsägare.
  Läs mer om vildsvinet

 • Älg

  Det är i första hand hörsel och luktsinnet som styr älgens beteenden, synen är inte speciellt utvecklad. I bland kommer de in i trädgården, oftast när äppelträden bär frukt. Plocka upp fallfrukten och ta vara på övrig frukt då den är mogen. Frukt som inte används läggs med fördel i komposten.
  Läs mer om älgen 


 • Frivilligorganisationer som hjälper skadade djur

  Lilla vilthuset  
  Hjälper bland annat till med Hare, Igelkott, Ekorre, Tornseglare, Småfåglar, Hackspettsarter, Kråkfåglar, Fladdermöss, Ring- och skogsduvor samt Ugglor.

  Viltakuten       
  Hjälper dig med kontaktuppgifter om vart du vänder dig med frågor om bland annat skadad eller övergiven fågel, fladdermus, ekorre, hare, igelkott, säl, grävling, bäver, mink, utter, reptiler och storvilt.

  Stockholms Viltfågel Rehab 
  Tar emot och rehabiliterar alla rehabiliteringsbara vilda fåglar oavsett storlek och art.

  Svenska Djurambulansen 
  Hjälper bland annat till med fåglar, svanar, katter, hundar och ankor.


Publicerad av: Stefan Barthelson

Senast uppdaterad: 2017-07-18

Högermeny

Information

Information

Viltvårdare

08-578 292 61
Alla dagar 07.00-20.00
Övrig tid lämna meddelande.
Om akut ring alltid polisen.

e-post: viltvard@tyreso.se