Tyck till om tyreso.se

Tyresö skärgård

Naturområdet Tyresö skärgård består främst av Ägnö och Härsö samt ett antal mindre öar kring dessa. Området består av karga, kraftigt kuperade öar med mager hällmarkstallskog i de högre partierna.

På Ägnö finns det ädellövskog i bergsbranterna och de flackare områdena består av äldre ängsmarker.

På Härsö finns, i de mer lundartade områdena ovanligare växtarter.  Vid berget Domkyrkan finns en intressant mossflora.

Ägnös igenväxande ängsmarker runt Ägnö gård behöver varsamt fårbete. I dag sköts betet av ett antal inplanterade hjortar. Artrikedomen är hög av ängsväxter här.  

Större delen av öarna är täckt av relativt gles barrskog.

I Napoleonviken på Ägnö finns en stor naturhamn. Sommartid gästas viken av ett stort antal fritidsbåtar. På östra sidan av ön finns naturhamnen Handfatet. Här har även Saltsjöbadens sjöscouter sin hamn med några stugor. Varför heter viken Napoleonviken? Jo, den franske presidenten sedermera kejsaren Napoleon III (döpt till Charles Louis Napoléon Bonaparte) hade en son som gästade Sverige och Tyresö under mitten av 1800-talet. Napoleon den III var brorson till Napoleon Bonaparte, förste konsul respektive fransk kejsare 1799-1814. 

Areal
320 ha

Skyddsmotiv
Botanik, zoologi, friluftsliv och landskapsbild.

Skyddsklass
II, regionalt värde

Markägare
Erstaviks gods


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny