Tyck till om tyreso.se

Gamla ekar får ny funktion i Alby naturreservat

Alby naturreservat har fått förstärkning med några gamla och riktigt grova ekstockar, fulla med biologisk mångfald.

Utlagda ekstockar, Alby naturreservat, biologisk mångfaldEn par ekar som har tagits ned vid byggnationer i Tyresö har
fått ny funktion i Alby naturreservat. Ekstockarna
transporterades i april 2017 till Prästgårdsvägen där de har
fått en ny plats till fromma för floran och faunan som finns i
och på dessa ekstockar. Det finns hundratals arter av insekter,
mossor, lavar och andra organismer som har nytta av
ekstammarna som hemmiljö under lång tid fram över.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny