Tyck till om tyreso.se

Fornudden

Fornudden ligger i västra delen av Fornuddsparken och Kumlaviken i Trollbäcken. Området ligger naturskönt vid sjön Drevviken. I området finns ett gravfält från yngre järnålder; Kumla bygravfält.


Foto: Göran Bardun

Naturen har karaktären av naturpark, med stora vita mattor av vitsippor om våren och buskskiktet består till stor del av hasselbuketter. Andra örter här är tandrot, vårärt och sårläka. Trädskiktet domineras av stora ekar, Tyresös tredje största ek kan hittas här (vad gäller stamomfång).

Området finns med i kommunens naturinventering respektive grönstrukturplan och redovisas i Översiktsplanen 2008 som ett område med lokalt värde.

I området är all skadegörelse på gravfältets 25-tal järnåldersgravar förbjudet. Cykel- och mopedåkning är därför också förbjudet inom gravfältet.

Om du vill veta mera om Fornudden och Tyresös andra naturområden, så kan du läsa i kommunens naturinventering.

Areal
ca 3 ha

Skyddsmotiv
Biologi, zoologi, kulturvärde, rekreationsvärde, landskap

Markägare
Tyresö kommun


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2