Tyck till om tyreso.se

Barnsjöområdet

Området består av dramatisk Södertörnsnatur, i dalsänkan är Barnsjön belägen vars vatten rinner via ett vattendrag över Prästängen ned till Tyresö-Flaten. Omgivningarna runt sjön är till största delen hällmarksskog. Barnsjön är en populär badsjö.

Morgondopp i barnsjön foto: Ted ThorngrenMorgondopp i Barnsjön. Foto: Ted Thorngren

Barnsjöområdet

Barnsjöområdet är beläget mellan Skälsätra, Östra Farmarstigen, Krusboda och sjön Tyresö-Flaten. Nedanför breder Prästängen ut sig. Den övre delen av ängen används av Brukshundsklubben. I områdets östra del finns även ett bestånd med hassel (område 3 i Tyresös naturinventering, lokalt naturvärde).
Skogsområdena kring Barnsjön har stora naturvärden och är mycket viktiga för att vattenkvaliteten i sjön ska kunna bibehållas. 

Areal
Ca 40 ha

Markägare
Tyresö kommun


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-11-09

Högermeny

Relaterad information