Tyck till om tyreso.se

Tyresö-Flaten

Sjön är intressant som bad- och fiskesjö. Den har djup på upp till 25,5 meter. Branta klippstränder medför låg förekomst av vattenvegetation.

Under stagnationsperioden under sensommaren uppkommer svavelväte och syrebrist vid bottnarna.

Till sjön mynnar Prästängsdiket, som avvattnar bland annat delar av Krusboda och den före detta Krusbodatippen. Inga halter av föroreningar förutom närsalter har hittills påvisats.

Regler för sjön
I sjön råder förbud för framförande av motordriven farkost.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny