Tyck till om tyreso.se

Tyresåns sjösystem och dess problematik

I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Barnsjön, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till sjösystemet. Fallhöjden inom Tyresödelen är cirka 19 meter mellan Tyresö-Flaten och Kalvfjärden. Sjösystemet har ett flertal åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden.

Sjösystemet flyter upp i omgivningarna kring sjön Gömmaren i Huddinge och sträcker sig till Albysjön-Fatburen i Tyresö. I norr passerar systemet Stockholms södra förorter, i söder går det genom urskogsområdet Tyresta i Tyresö och Haninge.

I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till sjösystemet. Fallhöjden inom Tyresödelen är drygt 19 meter. Sjösystemet har ett flertal åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden. Produktionen och artrikedomen av bottenlevande organismer är god i de strömmande vattnen.

Vattendragen är sällan istäckta om vintrarna, varför Gudö å, Gammelströmmen, Nyfors och Follbrinksströmmen hyser övervintrande strömstare. Follbrinksströmmen är en reproduktionslokal för havsöring.

Tyresåns sjösystem mynnar i Kalvfjärden vid två platser, Follbrinksströmmen respektive Uddby. Kalvfjärden, Ällmorafjärden samt Vissvassfjärden är sammantaget en havsvik med tre trösklar liknande norska fjordar som försvårar vattenutbytet mellan fjärden och övriga Saltsjön.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny