Tyck till om tyreso.se

Övergödda sjöar

De flesta av sjöarna inom Tyresös del av Tyresåns sjösystem provtas varje år för att följa miljötillståndet. Sjöarnas pH är högt, ofta mellan 7 och 8, med mycket god buffringsförmåga. Försurningen är därför inget påtagligt hot mot de här vattendragen.

Fortfarande inträffar tillfälliga bräddningar vid mycket kraftig nederbörd samt utsläpp av förorenat dagvatten. Tyresån har fortfarande för höga halter av gödande ämnen, vilket leder till algblomningar och tilltagande vassutbredning i sjöarna under vissa år.

Den långa provtagningsserien från sjöarna visar att Långsjöns, Tyresö-Flatens, Albysjöns, Fatburens och Kalvfjärdens bottnar ofta lider av syrebrist under sommarsäsongen, med svavelväteutveckling som följd på grund av anaerob (syrefri) nedbrytning av organiskt material.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-07

Högermeny