Tyck till om tyreso.se

Långsjön-Tyresån

Långsjön är grund, drygt 6 meter som djupast. Stränderna är branta och består av hällmarker, och det finns mindre bestånd av vass.

Långsjön i Tyresåns sjösystem tidigare haft vatten som varit olämpligt för bad på grund av höga bakteriehalter. På senare år har bakteriehalterna sjunkit och närmar sig halterna hos systemets övriga sjöar i Tyresö.

Närings- och försurningstillstånd
Sjön uppnår inte god status på grund av bland annat höga fosfor- och kvävehalter. Mycket god buffringsförmåga.

Regler för sjön
I sjön råder hastighetsbegränsning vid framförande av maskindriven farkost till 5 knop. Bestämmelsen gäller även för Gudö å.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny