Tyck till om tyreso.se

Grändalssjön

Sjön är belägen strax sydväst om Raksta. Sjöns utlopp finns i sjöns västra del och utloppsbäcken rinner mot Albysjön.

Sjön ingår i Tyresåns sjösystem och är är belägen strax sydväst om Raksta bebyggelseområde. Sjöns utlopp finns i sjöns västra del och utloppsbäcken rinner mot Albysjön. Ingen belastning av föroreningar till sjön är känd, förutom några enskilda avlopp. Sjöns status är måttligt näringsrik. Grändalssjön är troligen den sjö inom Tyresö som är minst synbart påverkad av omvärldsfaktorer som övergödning och försurning. Sjön har fin vattenkvalitet.

Regler för sjön
I sjön råder förbud mot motordrivna farkoster.

Närings- och försurningstillstånd
Måttliga fosfor- och kvävehalter. God buffringsförmåga.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny