Tyck till om tyreso.se

Fatburen

Den lilla sjön Fatburen ingår i sjösystemet Tyresån och är närmaste sjö till utloppet vid Follbrinksströmmen. Fatburen är populär hos vinterfiskare. Sjöns omgivningar är natursköna. Vid inventering av vattenväxter 1998 i Södertörnskommunernas sjöar visade det sig att Fatburen är en av kommunens finaste lokaler för vattenväxter. Sjön är mycket grund och näringsrik. Fatburen ingår i Alby naturreservat, se föreskrifter för reservatet.

Regler för sjön
I sjön råder förbud mot att framföra motordriven farkost.

Närings- och försurningstillstånd
Höga fosfor- och kvävehalter. Mycket god buffringsförmåga.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny