Tyck till om tyreso.se

Fatburen

Den lilla sjön Fatburen ingår i sjösystemet Tyresån och är närmaste sjö till utloppet vid Follbrinksströmmen. Fatburen är populär hos vinterfiskare. Sjöns omgivningar är natursköna. Vid inventering av vattenväxter 1998 visade det sig att sjön är en av kommunens finaste lokaler för vattenväxter. Sjön är mycket grund och näringsrik. Fatburen ingår i Alby naturreservat, se föreskrifter för reservatet.

Regler för sjön
I sjön råder förbud mot att framföra motordriven farkost.

Närings- och försurningstillstånd
Höga fosfor- och kvävehalter. Mycket god buffringsförmåga.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-22

Högermeny