Tyck till om tyreso.se

Drevviken

Drevviken, som delas med grannkommuner, har maximalt bottendjup om 14 meter, en omväxlande strandtopografi och två kommunala bad i Tyresö. Båt- och fiskesport är tillåten och fiskekort gäller. Hastighetsbegränsning 7 knop för maskindrivna farkoster.

Drevviken är den stora, uppsamlande vattenbassängen inom Tyresåns sjösystem. Sjön får ta emot föroreningar från systemets övre sjöar samt dagvatten från de omkringliggande tätorterna. I de strandnära och grunda partierna uppträder periodvis tät vattenvegetation.

År 1975 utfördes en mekanisk borttagning av vattenväxter i delar av sjön, men effekten var kortvarig. Planktonblomningar uppträder vissa år sommartid. Under 1997 genomfördes ett upptag av flytväxter i sjön. Upptag av vattenväxter utförs i Gudöviken de år då massförekomst uppträder. Viken är en del av kanotleden Magelungen - Kalvfjärden.

Sjön kan anses tjänlig för bad då analyser visar på låga bakteriehalter.

Drevviken når inte upp till god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv.

Regler för sjön
I sjön råder hastighetsbegränsning max 7 knop och 5 hk motorstyrka.

Närings- och försurningstillstånd
Höga fosfor- och höga kvävehalter. Mycket god buffringsförmåga.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-23

Högermeny