Tyck till om tyreso.se

Sjövattenprovtagning

Under augusti varje år genomförs sjöprovtagningar i länets sjöar under ett par dagar. De flesta sjöar provtas med sjöflygplan eller helikopter. Resultaten används i kommunerna och hos länsstyrelsen för olika bedömningar av status hos vattenmiljöerna.

Provtagningen går snabbt att utföra. Kommunens sjöar provtas under augusti månad varje år. Förutom Tyresös sjöar så omfattar provtagningen ett stort antal av länets 850 sjöar.

Provtagningen bekostas av kommunerna och av Länsstyrelsen. En stor fördel med att provta merparten av länets sjöar som ingår i provtagningsprogrammet på en gång är att det blir lättare att få en överblick av resultaten och gör det enklare att göra regionala jämförelser.

I Tyresö provtas följande sjöar:
Albysjön, Barnsjön, Drevviken, Fatburen, Grändalssjön, Långsjön-Tyresån, Tyresö-Flaten, Ällmora träsk, Öringesjön samt havsviken Dyviksmaren.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-11-21

Högermeny