Tyck till om tyreso.se

Åvaåns sjösystem

Åvaåns sjösystem består av sjöarna Mörtsjön, Trehörningen, Långsjön, Lanan, Stensjön och Nedre Dammen. Området ligger inom Tyresta nationalpark och naturreservat.

 

stensjonVy över Stensjön, Tyresta nationalpark. Foto: Göran Bardun.

Sjösystemet är näringsfattigt. Sjöarna var kraftigt försurade på grund av den sura nederbörden som innehåller kväve- och svaveluppbyggda ämnen som försämrar sjöarnas redan dåliga buffringskapacitet (motståndskraft mot försurande påverkan). Ett kalkningsprogram för sjösystemet bedrevs under flera årtionden. Provtagning i systemet utförs av länsstyrelsen.

Arbete vid fiskfällaEn infångad öringÖringen tappas på rom

Åvaåns öringbestånd
Åvaåns sjösystem är bland annat intressant ur fiskeribiologisk synvinkel. Här har sedan sekelskiftet bedrivits forskning. Ån är en värdefull reproduktionslokal för havsöring och är klassificerad som endast svagt förorenad. Bilderna ovan visar insamling av rom och mjölke från infångade öringar under hösttid. Fiskarna släpps efter åtgärden och den befruktade rommen sänds till en fiskuppfödningsanläggning förnatt släppas ut när de är tillräckligt stora.

Fiskeförbud gäller i Åvaån! 
I sjösystemets sjöar gäller att Du inte får fiska under tiden 1 maj - 15 juni.
 

Kalkning för att hejda försurningen
Försurningen av vattnet beror på att berggrunden i Tyresö till stor del består av sura gnejsgraniter i kombination med ett tunt jordtäcke och nedfall av luftburna ämnen. Stensjön och Lanan har varit svartlistade sjöar för fiske (sedan 1976) på grund av för höga kvicksilverhalter i fisk och kräftdjur. Svartlistningen upphävdes 1991.

Sjösystemet har kalkats regelbundet för att motverka försurningsskador sedan slutet av 1970-talet, den senaste sjökalkningen genomfördes i Stensjön 2010. Kalkning har genom åren även utförts i Långsjön (Åva), Trehörningen och Lanan (en del av Stensjön).

Vid den växtinventering som genomfördes under sommaren 1998 av Södertörnskommunerna i åns sjöar visade det sig att speciellt Mörtsjön hyser en ovanligt fin flora med tanke på sjösystemets utsatthet ur försurningssynpunkt.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny

Relaterad information