Tyck till om tyreso.se

Vatten i Tyresö

Vattnet vi har runt omkring oss - grundvatten, sjöar, vattendrag, myrar och kustvatten - är alla del av det stora kretsloppet av vatten på jorden. Våra vattendrag för med sig vattnet ut mot havet och där kan sedan vattnet förångas och bilda moln och nederbörd. Cirkeln sluter sig.

Bävern simmar med svanar Foto: Hans KällgrenNatur i Tyresö. Foto: Hans Källgren

Tanken kan väl svindla när du tänker på att i det glas vatten du dricker är samma vatten som har funnits sedan tidens begynnelse! Vad vi gör med vattnet återspeglas sedan i vattnet i form av dess kvalité.

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Vatten är också vårt viktigaste livsmedel. Det är värt att tänka igenom hur vi behandlar detta livsnödvändiga ämne! Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-12-15

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2