Tyck till om tyreso.se

Vatten i Tyresö

Vattnet vi har runt omkring oss - grundvatten, sjöar, vattendrag, myrar och kustvatten - är alla del av det stora kretsloppet av vatten på jorden. Våra vattendrag för med sig vattnet ut mot havet och där kan sedan vattnet förångas och bilda moln och nederbörd. Cirkeln sluter sig.

Bävern simmar med svanar Foto: Hans KällgrenNatur i Tyresö. Foto: Hans Källgren

Tanken kan väl svindla när du tänker på att i det glas vatten du dricker är samma vatten som har funnits sedan tidens begynnelse! Vad vi gör med vattnet återspeglas sedan i vattnet i form av dess kvaliteter.

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Vatten är också vårt viktigaste livsmedel. Det är värt att tänka igenom hur vi behandlar detta livsnödvändiga ämne! Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter, som fördelas så här:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 35 liter för WC-spolning
  • 35 liter för disk
  • 25 liter för tvätt
  • 65 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-05-18