Tyck till om tyreso.se

Södertörnsekologerna

Södertörnsekologerna är ett samarbete med ekologer, planerare och miljöinspektörer från tio av Södertörns kommuner. Bland projekten de genomfört hör inventeringar av lavar, mossor, svampar,vattenväxter, fisk, trollsländor samt grod- och kräldjur.

Södertörnsekologernas logotyp


Nätverket Södertörnsekologerna senaste projekt var en inventering av "mångfaldsekar" i kommunerna. Forskare har haft i uppdrag att undersöka insektsfaunan, lavar, mossor och tickor som lever i ekarna. Intressant var att studera skillnader i mönstren av fynd från de olika kommunernas ekar. Ekmiljöerna skiljer sig åt en del mellan kommunerna så det kan påvisas vid studier av ekarnas artlistor för de fynd som gjorts. Projektet har inte kunnat ta hänsyn till mellanårsvariationer i artantal och antal individer av varje art som hittats. Mer information om projektet finner du på vår hemsida, länk till höger på sidan.

Nya förslag till projekt på gång

* Kartläggning av värdefulla ekmiljöer och eksamband på Södertörn.
Detta arbete syftar till att kunna avsluta länets inventering av grova träd snabbare.

* Inventering av fladdermöss på Södertörn.

Det är nu 20 år sedan vi gjorde undersökningar av fladdermusmiljöer i våra kommuner.
Dags för en uppdatering!  Fladdermöss är en grupp djur som är bra att använda som miljöindikator.
Våren 2016 skickades en ansökan in till Stockholms läns landstings miljöanslag för ett tvåårigt projekt för inventering av fladdermöss på Södertörn. Beslut om projektmedel är ännu inte meddelat (2016-08-16).

*) De deltagande kommunerna i samarbetet är för närvarande: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje och Tyresö.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-01-23

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Planavdelningen

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2