Tyck till om tyreso.se

Södertörnsekologerna

Södertörnsekologerna är ett samarbete med ekologer, planerare och miljöinspektörer från tio av Södertörns kommuner. Bland projekten de genomfört hör inventeringar av lavar, mossor, svampar,vattenväxter, fisk, trollsländor samt grod- och kräldjur.

Södertörnsekologernas logotyp


Inventering av fladdermöss på Södertörn

Det är nu 20 år sedan vi gjorde undersökningar av fladdermusmiljöer i våra kommuner. Dags för en uppdatering!  Under 2017- och 2018 genomför nio Södertörnskommuner en förnyad fladdermusinventering. Södertörnsekologerna har sökt och tilldelats LONA-medel, lokala naturvårdssatsningar, för en större inventering. Fladdermöss är en artgrupp som är bra att använda som miljöindikator.

Nätverket Södertörnsekologerna senaste projekt var en inventering av "mångfaldsekar" i kommunerna. Forskare har haft i uppdrag att undersöka insektsfaunan, lavar, mossor och tickor som lever i ekarna. Intressant var att studera skillnader i mönstren av fynd från de olika kommunernas ekar. Ekmiljöerna skiljer sig åt en del mellan kommunerna så det kan påvisas vid studier av ekarnas artlistor för de fynd som gjorts. Projektet har inte kunnat ta hänsyn till mellanårsvariationer i artantal och antal individer av varje art som hittats. Mer information om projektet finner du på vår hemsida, länk till höger på sidan.

*) De deltagande kommunerna i samarbetet är för närvarande: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje och Tyresö.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-08-15

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2