Tyck till om tyreso.se

Slåtter vid Ahlstorp 2017

Huvudbild

Drygt 70 deltagare kom till årets slåtterdag, lördagen den 12 augusti 2017. Det bjöds på slåtterkurs, aktiviteter för barn med Natursnokarna, sägner- och sagor, levande musik, fika samt turer med häst- och vagn. Förutom arbetet med slåttern.

Foto: Göran Bardun och Jonas Hedlund.

Trots lite småregn på morgon så kunde slåttern genomföras på ett strålande sätt! Tack vare att projektledaren Jonas hade förberett med att slå ett par stråk över ängen så gick det också raskt att komma i gång med arbetet.

Det bjöds på minislåtterkurs av Jonas Hedlund, Tyresö naturskola och av Catharina Österman. Aktiviteter för barn som blompyssel med Naturskyddsföreningens Natursnokare och sägner med berättaren Henrik Hallgren. 

Vidare kördes det åkturer med häst och vagn till Ahlstorp med Sara Danvind från Björksätra gård vid tömmarna. Rolf Forsberg stod för fiolspel till slåttern och för lunchfikat ansvarade Solveig Dahl från Naturskyddsföreningen. Det bjöds på kaffe, saft, smörgås samt bullar, de senare från det sociala företaget Jobbverket vid Alby friluftsgård. Marianne och Lennart Norell från hembygdsföreningen höll båtsmanstorpet öppet under dagen och visade torpet för de som ville veta mera.

Programblad har tagits fram av fritid- och friluftsenheten. Stefan Barthelson med personal vid Alby gård har utfört arbeten inför dagen. För dokumenteringen av dagen svarade Göran Bardun på översiktsplaneringsenheten och Jonas Hedlund på Naturskolan.

Nätverket Ahlstorps ängar?
Slåtterverksamheten vid Ahlstorp har ett nätverk. Anmäl dig gärna till nätverket via sbf@tyreso.se

Slåtter vid Ahlstorp, andra lördagen i augusti, kl. 10.00–15.00
Plats för slåtterdagen är Ahlstorps båtsmanstorp, ca 800 meter norr om Alby friluftsgård i Alby naturreservat. Tyresö naturskyddsförening, Tyresö hembygdsförening och Tyresö kommun arrangerar dagen, nu för sjunde året. Från kommunen deltog personal från planavdelningen och Tyresö naturskola.

Programmet under dagen:
10.00 Häst och vagn från busshållplats Nyfors, via Alby gård till Ahlstorp
10.15 Slåtterkurs och slåtter
11.00 Häst och vagn från Uddby gård till Ahlstorp
11.15 Sång- och berättarstund med blomsterpyssel för barn
12.00 Saft och bullar till alla som hjälper till, så långt det räcker, men ta gärna med egen picknickkorg
12.30 Folksägner med berättaren Henrik Hallgren.
13.30 Slåtterkurs och slåtter
13.30 Sång- och berättarstund med blomsterpyssel för barn

Välbesökt sedan starten 2011
Till årets slåtterdag 2017 kom dryga sjuttiotalet deltagare, unga som äldre för att göra en insats för natur- och kulturvården. Första gången evenemanget genomfördes 2011 kom ett trettiotalet glada slåtterkvinnor och slåttermän. De fick ta del av en minislåtterkurs, slå med lie, räfsa hö och lyssna till skådespelerskan Marina Granlund som berättade folksägner med slåtteranknytning. Vid slåtterdagen 2013 kom mer än dubbelt så många deltagare jämfört med 2011 och 2014 var vi sextiotalet deltagare. Välkommen till slåtterdagen 2018, lördagen den 11 augusti!


Bakgrund
Syftet med verksamheten är flera; dels att genom slåtter av ängen främja de slåtter- och betesgynnade växtarter, ta till vara och bevara de kulturhistoriska värdena kring slåtter och livet på torp och gårdar under skördetid samt att stimulera samarbete mellan olika aktörer inom Alby naturreservat. 

De numera sällsynta ängsarterna som ger ett stort mervärde för den biologiska mångfalden, konkurreras i dag ut av de stora och kväveälskande arter som numera erövrat många ängsmarker. Före startåret 2011, för slåttern på Ahlstorp, så var det minst 60 år sedan det senast utfördes på ängen. Under de senare årens slåtterdagar har vi sett att de slåttergynnade växterna ökar i antal, ett kvitto på att slåtterdagen fungerar.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-17

Högermeny