Tyck till om tyreso.se

Slåtter vid Ahlstorp 2016

Huvudbild

2016 års slåtterdag vid Ahlstorp inföll lördagen den 13 augusti. Det kom ett 70-tal personer som hjälptes åt med att slå ängen och sätta upp höet till tork på fina hässjor. Till arbetet bjöds musik, sägner, barnpyssel, fika och hästskjuts.

Foto: Jonas Hedlund och Göran Bardun.

Det är andra lördagen i augusti som slåtter hålls på ängen vid båtsmanstorpet Ahlstorp i Alby naturreservat. I år inföll dagen den 13 augusti och det officiella programmet pågick mellan kl. 10-15. Det var mulet på morgonen efter en regnskur under natten men vädret blev sedan bara bättre och bättre under dagen. Många "gamla slåttrare" dök upp och till dem anslöt också många nya personer som ville vara med. Det var en blandad skara av unga och äldre som genomförde dagen och där slåtterytan även kunde utökas.

Varför utförs slåtter? Jo, för att stärka ängsmarkernas innehåll av växt- och djurarter som är knutna till hävdberoende gräsmarker. För hundra år sedan fanns det mycket stora arealer ängsmark i Sverige som bidrog med mycket biologisk mångfald och i dag är det endast ett fåtal ängsmarker kvar och som sköts på traditionellt sätt.

En annan aspekt med slåtter är att levandegöra och vidmakthålla kunskapen om en del av vår kulturhistoria. Den om hur man brukar ängsmarken med hjälp av äldre verktyg som lie, höräfsa och torkställningar för höet, så kallade hässjor. Vi gör en tidsresa, tillsammans.

Den som ville kom till dagen iförd tidstypiska kläder, redskap fanns att låna. Båtsmanstorpet var öppet under dagen och visades av hembygdsföreningen.

Tider under dagen:
10:00 Häst och vagn från busshållplats Nyfors, via Alby gård till Ahlstorp
10:15 Slåtterkurs och slåtter
11:00 Häst och vagn från Uddby gård till Ahlstorp
11:15 Sång- och berättarstund med blomsterpyssel
12:00 Lunchfika till alla som hjälpte till
12:30 Folksägner med berättaren Henrik Hallgren
13:30 Slåtterkurs och slåtter
13:30 Sång- och berättarstund med blomsterpyssel för barn

Projektledare för dagen var Jonas Hedlund, till vardags verksam vid Tyresö naturskola. Jonas informerade om vad som är så bra med slåtter och hur man slår med lie. Natursnokarna hos Tyresö naturskyddsförening höll i blomsterpyssel under dagen.

Arrangörer för dagen var Tyresö naturskyddsförening, Tyresö hembygdsförening och Tyresö kommun.
Speciellt tackas författaren och sagoberättaren Henrik Hallgren, musikern Rolf Forsberg  och nordsvensken Vinter med förare från Björksätra gård.

2017 års slåtter är planerad att hållas den 12 augusti. Se vidare mer information här på kommunens hemsida och i lokalpressen när det börjar närma sig. Du är varmt välkommen att delta i arbetet!


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny

Information

Information

Utvecklingsförvaltningen
Kulturenheten
Tyresö naturskola
Naturskolepedagog
Jonas Hedlund
08-5782 9775
jonas.hedlund@tyreso.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Översiktsplaneringsenheten
Kommunekolog
Göran Bardun 


Utvecklingsförvaltningen

Kulturenheten
Kultursekreterare
Lena Guthe
08-5782 9403
lena.guthe@tyreso.se