Tyck till om tyreso.se

Slåtter vid Ahlstorp 2014

Huvudbild

60 deltagare kom till slåtterdag den 16 augusti 2014. Det bjöds på slåtterkurs, aktiviteter för barn som sägner och sång med skådespelerskan Marina Granlund, blomsterpyssel med Naturskyddsföreningens Natursnokar, levande musik, fika samt häst och vagn.

Slåtter på Ahlstorp 2014

Det bjöds på minislåtterkurs av projektledaren Jonas Hedlund, Tyresö naturskola, aktiviteter för barn som sagor, sägner och sång med skådespelerskan Marina Granlund, blomsterpyssel med Naturskyddsföreningens Natursnokar under ledning av Helena Hartzell och Anna-Mia Bergkvist. 

Vidare kördes det åkturer med häst och vagn under ledning av Sofia Springer och hennes kollega från Huddinge. Rolf Forsberg stod för fiolspel till slåtter och dans och för fikat ansvarade Solveig Dahl från naturskyddsföreningen, det bjöds på kaffe, smörgås och bulle från Uddby gårdskafé. Marianne och Lennart Norell från hembygdsföreningen höll båtsmanstorpet öppet under dagen.

Resten av tiden använde vi för att förkovra oss i lie-slåtterns ädla konst, Jonas Hedlund och Catharina Österman instruerade och gav tips. Kristina Erdholm på kulturenheten tackas för det fina programbladet som togs fram för dagen. Stefan Barthelson med personal vid Alby gård tackas för arbetet med för- och efterslåtter samt att avlägsna höet från Ahlstorp i vanlig ordning. Dokumenteringen av dagen sköttes av Göran Bardun på miljö- och trafikavdelningen. 

Trots en regnig morgon så kunde slåttern genomföras på ett strålande sätt! Tack vare att projektledaren Jonas hade förberett med att slå ett par stråk över ängen så gick det raskt att komma i gång med arbetet.

Nätverket Ahlstorps ängar?
Slåtterverksamheten vid Ahlstorp har ett nätverk. Anmäl dig gärna till nätverket via sbf@tyreso.se

Slåtter, lördagen den 16 augusti 10.00–15.00
Plats för slåtterdagen är Ahlstorps båtsmanstorp, ca 800 meter norr om Alby friluftsgård i Alby naturreservat. Tyresö naturskyddsförening, Tyresö hembygdsförening och Tyresö kommun arrangerade dagen, nu för fjärde året. Från kommunen deltar personal från miljö- och trafikavdelningen, kulturenheten och Tyresö naturskola.

Program:
10.00 Häst och vagn från busshållplats Nyfors, via Alby gård till Ahlstorp
10.15 Slåtterkurs och slåtter
11.00 Häst och vagn från Uddby gård till Ahlstorp
11.15 Sång- och berättarstund med blomsterpyssel för barn
12.00 Saft och bullar till alla som hjälper till, så långt det räcker, men ta gärna med egen picknickkorg
12.30 Folksägner med berättaren Marina Granlund
13.30 Slåtterkurs och slåtter
13.30 Sång- och berättarstund med blomsterpyssel för barn

Välbesökt sedan starten 2011
Första gången evenemanget genomfördes 2011 kom ett trettiotalet glada slåtterkvinnor och slåttermän. De fick ta del av en minislåtterkurs, slå med lie, räfsa hö och lyssna till skådespelerskan Marina Granlund som berättade folksägner med slåtteranknytning. Det bjöds på fika med bullar, saft och kaffe för hugade deltagare. Arbetet med att slå ängen blev klart under eftermiddagen och veckan efter hässjades höet, det vill säga att höet lades upp på torkställningar ute på ängen för att torka lättare.

Vid slåtterdagen 2013 kom mer än dubbelt så många deltagare jämfört med 2011 och 2014 var vi sextiotalet deltagare. Välkommen till slåtterdagen 2015 lördagen den 15 augusti!

Bakgrund

Syftena med projektet är flera; dels att genom slåtter av ängen främja de slåtter- och betesgynnade växtarter, ta till vara och bevara de kulturhistoriska värdena kring slåtter och livet på torp och gårdar under skördetid samt att stimulera samarbete mellan olika aktörer inom Alby naturreservat. 

De numera sällsynta ängsarterna som ger ett stort mervärde för den biologiska mångfalden, konkurreras i dag ut av de stora och näringsälskande arter som numera erövrar många ängsmarker. Före startåret, 2011, för slåttern på Ahlstorp, så var det minst 60 år sedan det senast utfördes på ängen.

L�s upp denna fil


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Högermeny