Tyck till om tyreso.se

Naturinventering

Naturinventeringen är ett beslutsunderlag för kommunen i naturvårdsfrågor och planering. Den kan också användas i undervisning och som en faktabank för den som vill vill lära känna Tyresös mångformiga natur närmare.

Naturinventering 1998
Tyresö kommuns naturinventering är från 1998. Naturinventeringen innehåller en översiktlig beskrivning av Tyresös natur, beskrivningar av de 37 områden som klassats utifrån sina naturvärden, identifiering av Tyresös ekologiskt särskilt känsliga områden samt kartor. Den första naturinventeringen i kommunen utkom 1981.Inventeringen kan hämtas här bredvid till höger som pdf-dokument. Det är en skrift om 75 sidor. 

Tyresö kommun har en nyare, mer heltäckande plan för naturen - Tyresös grönstrukturplan 2014.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-05-18

Högermeny

Relaterad information