Tyck till om tyreso.se

Jätteloka - Vem ansvarar för bekämpningen?

 

Frågor och svar


 •  Bekämpning ska skötas av den som äger eller sköter marken

  • Tyresö kommun ansvarar för bekämpning på kommunal mark.
  • Trafikverket ansvarar för bekämpning på mark vid Trafikverkets vägområde.
  • Privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för bekämpning på egen mark.
  • Ägare tillhörande samfällighet ansvarar för bekämpning på mark som ägs gemensamt av samfälligheten.

   

  Markägare är skyldiga att bekämpa jättelokan, om du inte gör det kan du, efter påminnelse, få ett föreläggande av Jordbruksverket.


Högermeny