Tyck till om tyreso.se

Växtsaften är giftig

 

Frågor och svar

  • Jättelokan (Heracleum Mantagazzianum) är en örtväxt från Kaukasus som togs till Sverige som trädgårdsväxt i slutet av 1800-talet. Växten har sedan dess spridits och är mycket konkurrenskraftig. Den är ett hot mot den biologiska mångfalden då den slår ut växtlighet i sin närhet. Dessutom kan växtsaften, i kombination med solljus, skapa brännskadeliknande symptom hos människor.


Högermeny