Tyck till om tyreso.se

Jättelokans växtsaft är giftig

 

Frågor och svar

  • Jättelokan (Heracleum Mantagazzianum) är en örtväxt från Kaukasus som togs till Sverige som trädgårdsväxt i slutet av 1800-talet. Växten har sedan dess spridits och är mycket konkurrenskraftig. Den är ett hot mot den biologiska mångfalden då den slår ut växtlighet i sin närhet. Dessutom kan växtsaften, i kombination med solljus, skapa brännskadeliknande symptom hos människor.

    Om du får växtsaft på huden

    Jättelokans växtsaft innehåller ett ämne vid namn furokumarin. I kombination med solljus bildar furokumariner en kemisk reaktion som gör huden känslig för solljus. Symptomen är kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som kan vara mycket smärtsamma. Får du växtsaft på dig, tvätta omgående med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka. Du kan kontakta Giftinformationscentralen eller Vårdcentralen.


Högermeny