Tyck till om tyreso.se

Bekämpa jättelokan under flera år

Om du har jätteloka på din tomt eller mark ska du bekämpa dem under flera år. Frön kan ligga i marken i fem år innan de gror. Och växten är livskraftig, och bekämpa den minst två till tre gånger per år för att lyckas.

Små plantor - gräv upp

Fördelar med att bekämpa jättelokan när den dyker upp på våren (i mars/april) är att den är lätt att känna igen och att den är mer lätthanterlig. En möjlig metod är att gräva upp plantorna. Tänk på att inte lämna kvar uppgrävda plantor på marken då de kan rota sig igen.

Medelstora plantor - slå av

När jättelokan börjar bli större (i maj) har stamdelarna och pålroten har vuxit sig kraftigare. En metod kan vara att slå den med lie. Om du slår av stjälken kommer växten att skjuta nya skott som behöver slås igen, flera gånger på en säsong. 

Stora, blommande plantor- hugg ner

I mitten till slutet av juni är jättelokan fullvuxen och vissa individer börjar blomma. Blomman är stor (ca 50 cm i diameter) och vit. Vid bekämpning i detta stadie ska de som blommar prioriteras, för att förhindra att blomställningen utvecklas till fröställningar och börjar sprida växten vidare. Det är viktigt att inte lämna kvar blomflocken eller knoppar på marken då de kan utvecklas och senare sätta frö. Släng dessa delar i en plastsäck som försluts och slängs som brännbart avfall på Kretsloppscentralen i Petterboda. Nedhuggna jättelokor har mycket växtsaft i stjälkarna, var försiktig. Om en blommande/knoppbärande jätteloka glöms bort har den större delen av bekämpningsinsatsen varit förgäves. Läs mer om bekämpningsmetoder i bekämpningsplanen under relaterad information.

Tänk på detta när du bekämpar

Jättelokans växtsaft kan i kombination med solljus ge brännskadeliknande symptom och därför är det viktigt att bära skyddskläder vid bekämpning:

  • Bär vattenavstötande plagg och skor
  • Bär skyddsglasögon/visir
  • Bär vattenavstötande handskar
  • Skölj av kläder efter bekämpning
  • Använd inte trimmer/röjsåg som virvlar upp växtsaft
  • Bekämpa helst när det är mulet
  • Bekämpa helst vid uppehåll, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom lättare åt sig växtsaft.
  • Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften
  • Oavsett bekämpningsmetod ska växten bekämpas minst 2-3 gånger per år för ett lyckat resultat.

Om du får växtsaft på huden

Jättelokans växtsaft innehåller ett ämne vid namn furokumarin. I kombination med solljus bildar furokumariner en kemisk reaktion som gör huden känslig för solljus. Symptomen är kraftig hudirritation, rodnad och blåsor kan kan vara mycket smärtsamma. Får du växtsaft på dig, tvätta omgående med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka. Du kan kontakta Giftinformationscentralen eller Vårdcentralen.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-26

Högermeny