Tyck till om tyreso.se

Jättelokan måste bekämpas

Den slår ut annan växtlighet och växtsaften orsakar brännskador. Har du jätteloka på din tomt är du skyldig att bekämpa dem. Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen uppmanar till att bekämpa jättelokan eftersom den ställer till så stor skada.

JättelokaFoto: Sara Meurling, Haninge.se

Alla markägare är skyldiga att bekämpa jättelokan. Om du som markägare inte bekämpar jätteloka på sin mark kan du, efter påminnelse, få ett föreläggande av Länsstyrelsen i Stockholm.

 

 

Information om Jättelokan

 • Ser du jätteloka - rapportera här!

  Tyresö kommun har bekämpat jättelokan sedan 1980-talet och hindrat spridning på följande kända växtplatser: Alby naturreservat, Prästgårdsvägen, Lagergrens väg, Kretsloppscentralen Petterboda och Siriusvägen. Men nu tar vi ett helhetstag för hela Tyresö, på både kommunal som privat mark.

  Det är oklart hur stor spridningen av växten är i Tyresö kommun, och för att få koll på var den växer behöver vi din hjälp. Ser du en jätteloka, får du gärna rapportera in till oss genom att fylla i en anmälan här.   

 • Växtsaften är giftig

  Jättelokan (Heracleum Mantagazzianum) är en örtväxt från Kaukasus som togs till Sverige som trädgårdsväxt i slutet av 1800-talet. Växten har sedan dess spridits och är mycket konkurrenskraftig. Den är ett hot mot den biologiska mångfalden då den slår ut växtlighet i sin närhet. Dessutom kan växtsaften, i kombination med solljus, skapa brännskadeliknande symptom hos människor.

 • Om du får växtsaft på huden

  Jättelokans växtsaft innehåller ett ämne vid namn furokumarin. I kombination med solljus bildar furokumariner en kemisk reaktion som gör huden känslig för solljus. Symptomen är kraftig hudirritation, rodnad och blåsor kan kan vara mycket smärtsamma. Får du växtsaft på dig, tvätta omgående med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka. Du kan kontakta Giftinformationscentralen eller Vårdcentralen.

 • Lär dig känna igen en jätteloka

  Jättelokan är en väldigt stor ört som blir 2-5 meter hög. Bladen kan bli upp till 3 meter långa. Växten har en grov och något förgrenad pålrot, 30 till 50 cm lång. Den är flerårig och blommar i juli-augusti. Blommorna är vita och sitter i mycket stora välvda flockar. Blomställningen är cirka 50 cm i diameter och innehåller vanligtvis mellan 10.000 och 20.000 frön. Det är genom dessa frön som växten sprider sig. Den trivs på många platser, fuktiga längs vattendrag, kärr, gräsmarker, hedar och stränder. För bilder på jättelokan, se nedan samt i bekämpningsplanen till höger.

  Förväxlingsarter

  Ibland kan man förväxla jättelokan med andra liknande arter.

  Strandkvanne, hundkex och strätta är förväxlingsarter. De har liknande blomställningar och kan bli ungefär lika höga. Såhär kan du skilja dom från jättelokan:

  • Kvanne har slät stjälk och en annan typ av blad.  
  • Hundkex är mer flockblommig med mindre blomklasar, och är allmänt mindre i storlek och grovlek.
  • Strättan har pardelade blad och har även den slät stjälk.
 • Gör så här för när du bekämpar jättelokan

  Om du har jätteloka på din tomt eller mark ska du bekämpa dem under flera år. Frön kan ligga i marken i fem år innan de gror. Och växten är livskraftig, och bekämpa den minst två till tre gånger per år för att lyckas. Om du inte kan gräva upp, kan du slå av med lie. Om du slår av stjälken kommer växten att skjuta nya skott som behöver slås igen, flera gånger på en säsong. Lämna inte kvar rester av lokan på marken, den kan rota sig igen. Lägg den i en plastpåse. Obs! Använd handskar!

  Läs här om hur du går tillväga

 • Vem ansvarar för bekämpningen?


   Bekämpning ska skötas av den som äger eller sköter marken

  • Tyresö kommun ansvarar för bekämpning på kommunal mark.
  • Trafikverket ansvarar för bekämpning på mark vid Trafikverkets vägområde.
  • Privata fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansvarar för bekämpning på egen mark.
  • Ägare tillhörande samfällighet ansvarar för bekämpning på mark som ägs gemensamt av samfälligheten.

   

  Markägare är skyldiga att bekämpa jättelokan, om du inte gör det kan du, efter påminnelse, få ett föreläggande av Länsstyrelsen i Stockholm.Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-16