Tyck till om tyreso.se

Fridlysta växter och djur

En del växter och djur är extra känsliga för påverkan och är av människan undanträngda från lämpliga miljöer i tillräcklig omfattning för att de ska finnas i säkra populationer (bestånd). Därför fridlyses arter länsvis.

Huggormar är fridlystaEn fridlyst huggorm i vårsolen, foto: Mona Persson Östhem

Arter kan fridlysas
Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer. Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny

Kontakt

Länsstyrelsen

Postadress:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Besöksadress:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Hantverkargatan 29, Stockholm