Tyck till om tyreso.se

Naturvård i Tyresö

Drygt en tredjedel av Tyresös areal är skyddade som nationalpark respektive naturreservat. Inom Tyresö kommun är halva Tyresta nationalpark och större delen av Tyresta naturreservat belägna.

Läs om naturvård

Via länkarna till vänster kan du läsa om fridlysta växter och djur, samt lära dig om allemansrätten. Det finns information om våra vattensystem, sjöar och sjöregler för motordrivna vattenfordon. Du kan också läsa om skyddsjakt och viltvård.

Naturbild


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-08-07

Högermeny

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2