Tyck till om tyreso.se

Samordnad varudistribution

Åtta Södertörnskommunerna samarbetar med "Samordnad varudistribution" som ska halvera kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön blir säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och de styrs till tider som passar.

Transporter är det område där klimatsomställningen hittills gått långsammast, framförallt de tunga transporterna. Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas så att det istället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter samman.

Samordnade varutransporter innebär färre antal transporter och det betyder att det förutom miljö och ekonomi också är bra för en ökad trafiksäkerhet. Inte minst då det blir betydligt färre lastbilar som kör fram över skolgårdar och andra miljöer där barn vistas. Det blir även lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras och när det behövs personalinsatser istället för dagens många transporter.

Den omlastningscentral som använda är Widrikssons Åkeri.

Läs mer om projektet på Södertörnskommunernas webbplats.


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-07

Högermeny