Tyck till om tyreso.se

Miljöövervakning i Tyresö

 Kommunens miljöövervakning omfattar i korthet:

  • Provtagning av våra sjöar årsvis. Det som mäts är bland annat näringsämnen (fosfor och kväve), surhet (pH), siktdjup och syrgashalt (Länets sjöprovtagning).
  • Våra kustvatten provtas under sommar och höst med avseende bland annat på kväve, fosfor, syrgashalt och siktdjup
    (Svealands kustvattenvårdsförbund). 
  • Insamling och inläggning av data i luftvårdsförbundets databas, som är gemensam för Stockholms och Uppsala län. 
  • Deltar i arbetet inom Tyresåns vattenvårdsförbund. Ett arbete som startade 1993 i nära samarbete med sjösystemets övriga kommuner och Länsstyrelsen.
  • Deltagande i nätverket Södertörnsekologerna. Deltagande kommuner är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje och Tyresö. Gruppen bedriver sedan 1990 arbeten i projektform med att upptäcka, inventera, beskriva och informera om Södertörns naturvärden. Egen hemsida: www.sodertornsekologerna.org

 


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-26

Högermeny