Tyck till om tyreso.se

Färre och miljösmartare resor

Tyresö kommun har ambitiösa klimatmål och en vision om ett klimatneutralt Tyresö 2050. Ett arbete för att lyckas med detta är att minska koldioxidutsläppen från kommunanställdas resor.

Under våren 2012 fick kommunanställda svara på en enkät om hur de reser till, från och i jobbet. Resultaten från enkätundersökningen har sammanställts av Climate and Economic Research in Organizations (CERO). Undersökningen visade bland annat att 58 procent av medarbetarna i Tyresö kommun ansåg att kommunen ska arbeta för att minska utsläppen från pendling till och från arbetet.

- Det är glädjande att vi har ett sådant stöd från de anställda att jobba för ett minskat bilberoende och att främja användandet av alternativa färdmedel, säger Tyresös kommundirektör Bo Renman.

Läs mer om CERO under Relaterad information.

Barn och vuxen cyklar

Alla kan göra något

- Alla åtgärder som rör pendlingsresor i den här satsningen bygger naturligtvis på frivilligt deltagande. Jag hoppas att vi hittar olika sätt att motivera personalen. Och man kan alltid göra något. Man kan till exempel börja med att byta bilen mot cykeln eller bussen en dag i veckan, säger Bo Renman.


Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18

Högermeny

Relaterad information