Tyck till om tyreso.se

Vilka båtar kan och kan inte tvättas?

 

Frågor och svar

 • Båtar som inte får tvättas

  • Båtar målade med giftig färg (biocidfärg) senare än föregående säsong.
  • Båtar målade med eller har rester av polerande färg får inte tvättas alls.
  • Träbåtar 
  • Motorbåtar med fler axlar eller drev under båten
  • Segelbåtar med vingköl eller breda bulbkölar.

   

  Går båten att tvätta i båttvätt BIGWASH 12?
  1. Båtens längd större än 12 meter?
  2. Båtens bredd större än 4 meter?
  3. Två eller fler propelleraxlar eller drev under skrovet? OBS! Gäller ej drev och propellrar bakom akterspegel.
  4. Andra föremål under skrovet som sticker ut mer än 15 cm och som inte sitter längs båtens centrumlinje (ex. loggar, ekolod)?
  Om motorbåt och om alla svar är nej = båten godkänd för tvätt!


  Gällande segelbåt, svara även på följande frågor:
  5. Går kölen djupare än 2,1 meter?
  6. Går kölfenan, inklusive eventuell bulb, djupare än 1,4 meter sett från båtens i övrigt lägsta punkt. Dvs kölfenan får inte vara längre än 1,4 meter i djupled
  7. Är båtens köl/kölfena försedd med någon av följande formationer:

  • · Bulb bredare än 45 cm?
  • · Vingar (Vingköl)?
  • · Övrigt som är mer än 45 cm brett?
  • · Något som är nästan helt platt bak-/framtill och mer än 30 cm brett?
  • · Mer än en köl/fenköl samt utanför båtens centrum linje (ex. katamaran, slagköl)?

  Om segelbåt och alla svar är nej = båten godkänd för tvätt!

  Bilder på tvättbara skrovtyper


Högermeny