Tyck till om tyreso.se

Klimat- och miljösmart

Vi behöver öka fokus på åtgärder för att minska uppkomsten av avfall och minska avfallets farlighet. Vi måste ändra vårt sätt att leva.

Foto: Johanna Wretman Östhem

I länder, som Sverige, med stark köpkraft använder vi oerhört mycket av jordens resurser per person. Naturen hinner inte ta hand om allt avfall vi producerar. Vi förgiftar på så vis både vattnet, luften, naturen och oss själva.

Några tips på vad du kan göra

 • Bli en smartare konsument – minskad konsumtion leder både till en bättre privatekonomi samtidigt som belastningen på våra naturresurser minskar.
 • Tänk efter innan du köper något – går det att hyra eller låna
 • När du handlar, välj kvalitet. Det vill säga varor med lång livslängd och bra material.
 • Tänk efter innan du slänger något – går det att laga?
 • Återvinn mer! Saker och kläder som du inte längre vill ha, kan lämnas till en insamlingsorganisation som exempelvis Myrorna, Erikshjälpen eller Pingstkyrkan
 • Sortera alltid ut farligt avfall från dina vanliga avfall. Farligt avfall ska inte ut i naturens näringskedjor!
 • Källsortera ditt avfall och lämna det antingen vid befintliga återvinningsstationer för förpackningar och tidningar eller vid Kretsloppscentralen i Petterboda
 • Sortera också för återvinning. Visste du t ex att: - Glas går att återvinna hur många gånger som helst.- Det går åt en tredjedel mindre energi om vi använder returfiber till nytt papper.- När man framställer en aluminiumburk från återvunnet material går det åt tjugo gånger mindre energi jämfört med om man gör en burk av nytt material!
 • Handla miljömärkta varor - för framtiden.
 • Ät mer vegetariskt, det minskar din klimatpåverkan avsevärt.
 • Släng inte mat i onödan, det leder till onödiga utsläpp av koldioxid och gödningsämnen.
Publicerad av: petri.palkki@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18

Högermeny