Tyck till om tyreso.se

Miljö-, klimat- och energiarbete

Vi påverkar klimatet genom att släppa ut växthusgaser. I kommunen arbetar vi med att minska dessa utsläpp. Målet är att utsläppen i Tyresö ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990.


Du kan påverka miljön

Hur miljön ser ut och förändras beror på var och en av oss. Små steg i vardagen kan vara viktiga bidrag till ett samhälle i bättre balans med naturen. Centralt i miljöarbetet står de regionala och nationella miljömålen, och arbetet för en hållbar utveckling.

Som medborgare och konsumenter påverkar vi miljön. På dessa sidor kan du testa dina vanor på flera områden och få tips om hur du kan minska dina koldioxidutsläpp.  

Enligt EU:s klimatmål ska utsläppen av koldioxid minska med 20 procent fram till år 2020 och 40 procent till 2030 (jämfört med 1990). Tyresö kommun har som mål att nå ännu längre och har skrivit på EU-kommissionens Borgmästaravtal. 45 svenska kommuner har skrivit på. Sex av dessa i Stockholms län.

Kommunen har tagit fram ett antal planer och strategier för klimat- och energiarbetet. Några beskrivs nedan. De finns också samlade under Relaterad information.

Tyresö klimat- och energistrategi

Tyresö kommunfullmäktige antog i september 2016 en ny klimat- och energistrategi för kommunen. Visionen i strategin är att Tyresö ska vara klimatneutralt år 2050 och det finns även mål satta för åren 2020 och 2030. I ett samlat åtgärdsdokument kan man hitta de åtgärder som ska syfta till att uppnå de satta målen.

Fram till år 2020 samt 2030 ska:

1. Koldioxidutsläppen i Tyresö kommun ha minskat med 40 procent jämfört med 1990.

2. 20 procent av den energi som används i kommunen ska komma från förnyelsebara källor

3. I kommunens byggnader ska energianvändningen minska med 20 procent jämfört med 1990.

4. 2030 ska Tyresö ha en fossiloberoende fordonsflotta.

 


Publicerad av: Petri Palkki

Senast uppdaterad: 2017-10-18