Tyck till om tyreso.se

Förskolan Hästhagens miljöarbete 2011

På förskolan Hästhagen har alla avdelningar ett gemensamt projekt, Natur & miljö. Läs om hur avdelningen Skrindan har arbetat runt detta.

Förskolan Hästhagen (Lust & Lära Utbildning AB) arbetar efter förskolans Läroplan (Lpfö-89) med fokus på uteliv.

Läs om förskolan Hästhagens miljöarbete med barnen

Förskolan har en miljöplan bygger på att vi har en gemensam syn där vi i vårt dagliga arbete tänker i ett miljövänligt perspektiv. För att tydliggöra detta har vi arbetat fram några riktmärken som gäller oss alla som arbetar på Hästhagen.

Miljöpolicy
Varje barn på förskolan Hästhagen skall beredas möjlighet att utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Förskolan skall arbeta för att tydliggöra sammanhanget mellan människa och miljö Förskolan skall i all sin verksamhet sträva efter en genomtänkt och miljöanpassad hållning. Läs om avdelningen Skrindas miljöarbete och deras miljöpolicy.

Miljöplan
Förskolan Hästhagens miljöplan bygger på att vi har en gemensam syn där vi i vårt dagliga arbete tänker i ett miljövänligt perspektiv. För att tydliggöra detta har vi arbetat fram några riktmärken som gäller oss alla som arbetar på Hästhagen.

 • Släck lampor där det inte behöver vara tänt
 • Ha inte ytterdörrar öppna i onödan. Vid längre tids öppethållande av dörrar, tänk på att stänga elementen.
 • Vädra ofta och kort tid.
 • Ha fulla maskiner när vi tvättar, diskar etcetera.
 • Kör ej torkskåp/torktumlare i onödan.
 • Välj miljövänliga alternativ
 • Vi ska källsortera
 • Vi ska kompostera.
 • Vi ska behålla vårt KRAV- certifierade kök.
 • Vi ska ha fokus på uteliv och därmed arbeta för ett fungerande förhållningssätt mellan människa och natur, och därmed bygga upp kunskap och respekt för kretslopp och natur.
 • Avdelningarna ska ha information om miljöarbetet tillgängligt för föräldrar och besökare.

Spännande inspelningsdag!

Måndagen den 4/4 2011 hade vi ett roligt besök på vår förskola (Hästhagen). Det var nämligen ett produktionsbolag inom Tv och Håll Sverige rent som kom för att göra en filminspelning och fotografera. Syftet med inspelningen är att sprida intresset för Skräpplockardagen nationellt. Vi gick till ängen i närområdet och kan ni tro vad som göms i snö kommer upp i tö. Vi fick ihop en hel del påsar som vi samlade allt ifrån papper, plast, glas och läskburkar. Vi gick sedan till vårt miljöhus och källsorterade i de olika kärlen.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-19