Tyck till om tyreso.se

Solstjärnans projekt -Natur och miljö

Under våren 2011 arbetade våra 05-or och 06-or med ett projekt om natur och miljö. Målet med projektet var att barnen ska få en viss förståelse för människans påverkan på vår natur och miljö. Vi delade in våren i fyra block om vardera cirka fyra veckor.


 

Varifrån kommer vår mat?

V.4: Vi tittar på några maträtter som finns på förskolans meny och funderar på varifrån maten kommer. Sedan bläddrar barnen i tidningar och gör kollage med bilder som förklarar maten ”steget före” den hamnar på tallriken.

V. 5: Vi tar vid tankarna där vi avslutar veckan innan. Tittar på mat från skafferiet och var den kommer ifrån geografiskt. Vi tittar på världskartan och ser var de olika länderna ligger.

V.6: Vi funderar lite mer om matens ursprung och tittar bland annat på hur ris, havre, vete och råg ser ut då det växer samt att vi maler eget mjöl.

V. 7: Vi sammanfattar vad vi fått reda på om vår mat/livsmedel och avslutar projektets första del.

Målet med detta delprojekt är att barnen ska få en förståelse för att allt det vi äter kommer från naturen, i Sverige eller något annat land i världen.

 Återvinning

V.8: Vi startar upp delprojektet med att samtala om vad barnen vet om återvinning av material.

V.9: Vi arbetar med barnens frågor från tidigare vecka.

V.10: Vi besöker återvinningsstationen vid Petterboda.

V.11: Vi ser ett program om vad återvunnet material kan användas till.

V.12: Barnen får göra eget papper som avslutning på detta delprojekt.

Målet med detta delprojekt är att barnen ska bli medvetna om vad som händer med det vi kastar; att sopor inte bara är sopor utan kan användas på nytt.

Odling

V. 13: Vi startar upp nästa delprojekt med ett samtal kring vad barnen vet om kompostering och vad växter behöver/far illa av. Vi gör några biologiska experiment.

V.14: Vi gör experiment med surt regn.

V.15: Barnen planterar.

V.16: Vi sammanfattar och avslutar delprojektet.

Målet med detta delprojekt är dels att göra barnen medvetna om vilka förutsättningar som krävs för att odla, hur vi människor påverkar dessa förutsättningar. Barnen får nu även se när det komposterade avfallet kommer till användning.

Smådjur och insekter

V.17: Vi startar upp delprojektet om smådjur och insekter med att samtala med gruppen och ta reda på deras frågor.

V.18: Vi besöker Kolardammen och studerar dess djur- och fågelliv samt kollar på mossor och lavar för att se graden av luftföroreningar.

V.19: Vi samtalar och följer upp besöket vid Kolardammen.

V.20: Vi besöker Barnsjön.

V.21: Vi avslutar hela projektet och sammanställer allt material inför vernissaget.

Målet med detta delmoment är att barnen ska få se djurens medverkan i såväl nedbrytningen i komposten som den viktiga länken mellan växterna och dess fortplantning. Här är nu cirkeln till viss del sluten och barnen har fått följa med på ett varv i ”naturkarusellen”.

Onsdag 25/5: Vi har vernissage för barnens föräldrar samt gemensamt fika.

 Lpfö 98: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn:
• Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
• Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.”
Detta är läroplanens mål och dessa har vi brutit ner och förklarar vid de olika delprojekten.

06-orna kommer att göra en enklare variant på de aktiviteter som 05-orna gör.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-05