Tyck till om tyreso.se

Förskolan Karlavagnen

Ännu är förskolan bara i startgroparna med vårt miljöarbete men vi vill mycket och söker nu mycket information till grund för det fortsatta arbetet. En tanke är att vi kanske ska försöka oss på "Grön flagg".

Läs om förskolan Karlavagnens miljöarbete med barnen
Under våren 2011 kommer 05-or och 06-or att arbeta med ett projekt om natur och miljö. Målet med projektet är att barnen ska få en viss förståelse för människans påverkan på natur och miljö. De har delat in våren i fyra block om vardera cirka fyra veckor. De olika blocken är:
• Varifrån kommer vår mat?
• Odling
• Återvinning
• Smådjur och insekter

Skräpplockardagar 2011

Solstjärnan och Ametisten är pionjärerna!

De barn som arbetar med vårt stora projekt är våra 05-or och 06-or på avdelningarna Solstjärnan och Ametisten, men hela förskolan är i startgroparna med ett mer omfattande miljöarbete överlag, både för stora och små barn. Läs om Solstjärnan och Ametistens stora miljöprojekt.

Sortering, kompostering och odling

I detta arbete ingår bland annat sortering av sopor, kompostering och odling samt att vi i största möjliga mån använder oss av ekologisk mat. Detta är ett arbete som kommer att finnas hela tiden som en grundtanke i vårt hela arbete på förskolan. Detta måste naturligtvis introduceras bland barnen och det är upp till varje avdelning att avgöra hur de vill göra detta. Bland de stora barnen gör vi projektet enligt den bifogade beskrivningen.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-16