Tyck till om tyreso.se

Källsortering och Återvinning

På förskolan Hästhagen har alla avdelningar ett gemensamt projekt, Natur & Miljö. Vi på avdelning Skrindan har denna termin startat med att koncentrera oss kring ett undertema, nämligen ”Källsortering och Återvinning”.

 

Respektera naturen

Vår grundtanke har varit att få barnen att tycka om och respektera naturen så att de nu och i framtiden förstår varför de ska göra miljömedvetna val i sitt liv. Därför startade vi förra terminen med att utforska naturen i allmänhet och träden i synnerhet. Förra terminens tema blev just ”Träd”.

Skrindas miljörbete Skrindas miljörbete Skrindas miljörbeteSkrindans batteriholk

- Vad är våra leksaker gjorda av?

Eftersom vi i vår pedagogik strävar efter att utgå från barnens intresse, frågor och erfarenheter blev temat efter jul ”Källsortering och Återvinning”. Idén föddes ur barnens vilja att visa sina nya julklappar och intresset kring leksakerna blev stort. Vi började med att ställa frågor kring leksakernas material. Vad är de tillverkade av? Plast, plåt, glas och papp var några av de material som leksakerna var gjord av. 

Skrindas miljörbete Skrindas miljörbete
Skrindas miljörbete Skrindas miljörbete

Besök på kretsloppscentralen

Utifrån denna kunskap började vi sedan samla sopor av dessa material och hjälptes så åt att sortera dem. Högarna av sopor blev till spännande och fantasifulla skräptavlor. Så startade vårt nuvarande tema och intresset blir större och större. För att fortsätta på temat var vi på studiebesök på Petterbodas återvinningscentral.

Vi ska delta i årets skräpplockarvecka igen

Vi kommer även detta år att delta i årets Skräpplockardag. För att lägga grunden till att barnen gör miljömedvetna val och handlingar jobbar vi dagligen efter Skrindans egna Miljöplan. Där står bland annat att vi ska kompostera vår mat, släcka lamporna i tomma rum, sortera sopor t.ex. mjölkförpackningar och batterier i Skrindans egen batteriholk och miljöstation och tömma innehållen i förskolans miljöhus. Detta går även hand i hand med förskolans, arbete kring Grön Flagg. 


Skrindas miljörbete

Diskborste blir lego!

På samlingarna resonerar vi om vikten av dessa handlingar och vi försöker att medvetandegöra barnen om sopornas kretslopp. Genom att sortera och slänga våra sopor på rätt ställe kan vi bidra till att spara på naturens resurser då faktiskt en diskborste kan bli till ett nytt lego.

 

Bilder: Eva-Lotta Sevenheim, text: Ingrid Ölmebring


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-15