Tyck till om tyreso.se

Opinionsbilda om skräpläget

 Tjejr spelar fotboll på nedskräpad fotbollsplan

Denna uppmaning och utmaning fick elever i klass 6-9 samt på gymnasiet

Påverka företag som skräpar ner
Vill du vara med och påverka på riktigt? I Tyresö finns det företag som bidrar till att det blir skräpigt i Tyresö Centrum, vid busshållplatser och återvinningsstationer bland annat. En handbok lär eleverna hur de kan påverka företagen (skriva insändare, debattartikel, pressmeddelande, göra en namninsamling eller demonstrera), det vill säga hur opinionsbildning går till. Använd den i klassen. Du får lärarhandledning.

Värderingar grundläggs tidigt

Attityder skapas tidigt. Det du blir medveten om och tar ställning för eller mot innan du blivit vuxen har stort inflytande på dina åsikter. Skolan har en viktig roll för att lära ut grundläggande kunskaper som barn och ungdomar har nytta av. Om du i unga år får lära dig om nedskräpning och vad det gör för miljön leder det till insikter som sitter livet ut.

Därför är ungdomar en nyckelgrupp i arbetet för att minska nedskräpningen. Tekniska kontoret sköter renhållningen i kommunen och samarbetet med Tyresös skolor är central i det långsiktiga arbetet med att förändra attityderna till nedskräpning.


Publicerad av: lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2016-05-24