Tyck till om tyreso.se

Vad gjorde vi 2008?

Att förändra beteende tar tid och därför är projektet ”Vem bryr sig” långsiktigt. Hösten 2007 startade Tyresö kommun kampanjen och under våren 2008 fortsatte den.

Vem bryr sig

Attityder skapas tidigt
Det du blir medveten om och tar ställning för eller mot innan du blivit vuxen har stort inflytande på dina åsikter. Skolan har en viktig roll för att lära ut grundläggande kunskaper som barn och ungdomar har nytta av. Om du i unga år får lära dig om nedskräpning och vad det gör för miljön leder det till insikter som sitter livet ut.

Ungdomar är en nyckelgrupp
Därför är ungdomar en nyckelgrupp i arbetet för att minska nedskräpningen. Tekniska kontoret sköter renhållningen i kommunen och samarbetet med Tyresös skolor är central i det långsiktiga arbetet med att förändra attityderna till nedskräpning.


Vem bryr sig om hur det ser ut?
Om jag fimpar på marken, vad gör det?
Det gör något. En ren omgivning för dig och din familj är trivsam och ger alla invånare tryggare utomhusmiljöer.

Skräptoppen i Tyresö
1. Fimpar (48 %)
2. Papper och kartong (23 %)
3. Plast (16 %)
4. Glas (5 %)
Källa: Projektet ”Vem bryr sig”

Gula plexiglaslådor
Under sommaren 2008 dök den upp på centrala platser i Tyresö. Den väckte uppmärksamhet och förhoppningsvis din nyfikenhet.
 
Gula lådan var på besök i Alby. Foto: Helena Oddbjörn


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-18